Д-р Теодора Йорданова е родена на 12.12.1979 г. в гр. София.
Завършва висше образование през 2004 година, във ФДМ – МУ – София.
Кариера:
От 2006 г. – асистент в Катедрата по Ортодонтия
През 2008 г. – специалност по Ортодонтия

Детайли за Лектора
Оставете коментар

Детайли за Лектора
Събития на лектора
Може също да харесате тези събития.
09.03.2024
09:00
лекция: Ретинирани кучешки зъби. Етиология, диагностика и профилактика. Биомеханика и възможни усложнения в лечението.  лекция: Работа с восъчни типодонти. Демонстрация на приложение, изработка и активиране на ТПД и кантилевър. практически упражнения: Изработка на ТПД и ажустиране на типодонти. практически упражнения:...
Минало
1600.00 лв.
20.04.2024
10:00
Лекцията е насочена към работещи ортодонти. Участниците ще бъдат запознати с важността от събирането на неоходимата информация от диагностиката, както и нейното интерпретиране с цел планиране на лечението. Анализ на фотоснимка, определяне на централна релация. Анализ на модели. Рентгенографски анализ....
Минало
460.00 лв.
25.11.2023
10:00
09:30 – 10:00ч. – Регистрация 10.00 – 13.00   Лечение на кръстосана захапка във временно и смесено съзъбие – необходимост от ранно лечение и видове апаратура Лечение на кръстосана захапка в постоянно съзъбие – приложение на снемаема апаратура (лингвална пластинка)...
Минало
2200.00 лв.
18.11.2023
10:00
09:30 – 10.00 ч- Регистрация. 10.00 – 13.00 ч Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции. Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно...
Минало
2000.00 лв.
07.10.2023
10:00
7 октомври – събота 09:30 – 10.00 ч.. – Регистрация 10..00 – 13.00 ч Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента. Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните. Определяне на костна възраст чрез оценка на степента...
Минало
1600.00 лв.
28.04.2023
09:00
Първа част от Лекционния ден на 28.04.2023г. място на лекцията: х-л Хилтън, бул. България 1 Лектор: д-р Стефано Трояни (Швейцария) Вертикални Зъбно-Челюстни Деформации – Дълбока и Отворена Захапка. ДЪЛБОКА ЗАХАПКА Диагноза: разбиране на причините за дълбока захапка. Диференциална диагноза между...
Минало
1600.00 лв.
15.10.2022
09:30
Описание на курса Въвеждането на самолигиращи брекети и системи играе ролята на етап в еволюцията на ортодонтската практика. Познаването на различните видове, техните специфични характеристики и биомеханика е важно за правилното използване на този усъвършенстван инструмент. Тайните на тази сфера:...
Минало
1100.00 лв.
01.10.2022
09:30
01.10.2022г. 1. Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента. 2. Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните.Определяне на костна възраст чрез оценка на степента на развитие на шийните прешлени и избор на оптимално време на лечение...
Минало
1600.00 лв.
26.11.2022
09:30
1. Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции. 2. Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на пръстени. Избор на...
Минало
2000.00 лв.