Радослав Благоев
Радослав Благоев е високорезултатен бизнес консултант и ментор. Умението му да обучава и мотивира хора е несравнимо, точно както и любовта му към професията. Провел е стотици семинари и корпоративни обучения и ежедневно консултира бизнеси в най-различни браншове.
д-р Йордан Търпоманов
Д-р Йордан Търпоманов завършва “Факултет по дентална медицина ” – гр.София през 2005 година, а от 2007 година е асистент във катедра “Детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина” гр. Пловдив, където придобива същата специалност. Практическите му интереси са свързани с ендодонтското лечение на зъбите и директните възстановявания. Посещава множество лекции и курсове на световно признати имена във възстановителната дентална медицина , ендодонтията, детската дентална медицина и деналната травматология.
Д-р Иван Десимиров
През 2003 г. придобива специалност „Орална хирургия“ в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия към същия факултет.
Д-р Росен Борисов доктор
д-р Стефано Трояни
Диплома по дентална медицина от университет „La Sapienza“, Рим - Диплома за специалист по ортодонтия от Кралския Дентален Колеж (Royal Dental College), Орхус, Дания - Защитил  дисертация на тема „Влияние на проклинацията на резците върху развитието на гингивални рецесии“ в Royal Dental College, Орхус,Дания - 2 години следдипломен курс Roth-Williams
Д-р Галин Гаврилов
Д-р Нели Николова
Д-р Йоав Мазор
Специалист по ортодонтия и лицевочелюстна ортопедия
д-р Илияна Тренчева
Д-р Ангела Гусийска
лекар по дентална медицина/ендодонтия
Доц. д-р Ангела Гусийска завършва дентална медицина във ФДМ–София през 1997 г. През същата година създава собствена клинична практика, насочена в цялостната естетична санация на съзъбието и специализирана в микроскопски асистирана ендодонтия и оперативно зъболечение.
Последни коментари
    Категории
    Event Search