Предстоящо
1000.00 лв.
Теоретична част: Ботулинов токсин – анатомия на зоните в които се прилага в областта на лицето. Видове разреждане според приложението. Прилагане на ботулинов токсин в горната, средната и долната трета на лицето. Лечение на бруксизъм. Гингивална усмивка. Продуктово портфолио. Инжекционна...
Предстоящо
За повече информация, моля да се свържете с нас. лв.
Периорална област: различни техники за корекция на устни и назолабиали. Мезотерапия на цяло лице и шия с два продукта. Продуктово портфолио. Инжекционна и топографска анатомия. Анамнеза и анализ на лицето. Процес на стареене. Антисептика и инструментариум. Усложнения и техния мениджмънт....
Предстоящо
За повече информация, моля да се свържете с нас лв. лв.
3D анатомия, моделиране и оформяне на скули, темпъли и слъзна долина. Продуктово портфолио. Инжекционна и топографска анатомия. Анамнеза и анализ на лицето. Процес на стареене. Антисептика и инструментариум. Усложнения и техния мениджмънт. Техники на инжектиране . Демонстрация – скулптуриране на...
Предстоящо
410.00 лв.
1.Курса е подходящ за общопрактикуващи стоматолози с интерес към машинно инструментиране   2.Основни познания относно етапите на съвременното ендодонтско лечение.Запознаване в детайли със принципите на препариране  на кореновия канал – прохождане  и обследване, създаване на гладък път, предварително разширени и...
Предстоящо
890.00 лв.
Този основен курс е насочен към всички дентални лекари ,които желаят да направят първа крачка в имплантологията. Тези които лесно ,предвидимо и сигурно биха желали да възстановят дефекта и функцията на зъбната редица. Какво ще научите: Анализ на пациента и...
Предстоящо
240.00 лв.
Анализ на остатъчните зъбни структури. Биомеханика и видове сили. Редукция и туберкулно покритие – кога и как? Директно или индиректно? Подсилени директни възстановявания. Индиректни възстановявания – частични или тотални? Типове препарация за адхезивни индиректни постериорни възстановявания. Дизайн на препарационната граница....
Предстоящо
430.00 лв.
9.30 – 13.00 Лекционна част : Същност на проблема. Причинни фактори за поява на ерозивни и абразивни дефекти. Анализ на качеството на твърдите зъбни тъкани с отношение към създаване на качествена адхезивна връзка. Aдхезивни системи и видове композиционни материали, използвани...
Минало
За повече информация, моля да се свържете с нас. лв.
Периорална област: различни техники за корекция на устни и назолабиали. Мезотерапия на цяло лице и шия с два продукта. Продуктово портфолио. Инжекционна и топографска анатомия. Анамнеза и анализ на лицето. Процес на стареене. Антисептика и инструментариум. Усложнения и техния мениджмънт....
Минало
890.00 лв.
Програмата поставя акценти върху базовите принципи на имплантиране в това число: Обща част- цели и възможности на така нареченото не усложнено имплантиране” и предимствата на субкресталното позициониране на импланта. Имплантна Макро и Микрогеометрия, приложна анатомия. Медикаментозна подготовка и покритие на...

Последни коментари
    Категории
    Event Search