Магистър по дентална медицина.
Магистър по медицина
с придобити специалност “Оперативно зъболечение и ендодонтия”
и специалност “Образна дентална диагностика”.
Д-р Росен Борисов е защитил  дисертация.
Той е доктор по медицина, като дисертационния му труд е в областта на имплантологията.
Понастоящем е фл. асистент към катедра “Образна и орална диагностика” във ФДМ -София.-

 

Трудов стаж:

 • 2006 г. и понастоящем – гл. асистент в Катедра ООД, ФДМ, София;
 • 2001 г. – асистент в Катедра ООД, ФДМ, София.

Образование:

 • 2013 г. – Специалност „Образна дентална диагностика“;
 • 2012 г. – магистър по медицина МФ, София;
 • 2009 г. – специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”;
 • 1998 г. – лекар по дентална медицина ФДМ, София;
 • 1990 г. – средно специално образование – помощник-фармацевт ЦИПЗКССО „Йорданка Филаретова” – София.

 

Научна степен: „Доктор“ (2016 г.)

 

Детайли за Лектора
  Оставете коментар

  Детайли за Лектора
   Събития на лектора
   Може също да харесате тези събития.
   Курсът обхваща различни аспекти, свързани с използването на дигитални технологии при планирането и изпълнението на имплантологично лечение. Основните теми, които ще бъдат разгледани са: Въведение в дигиталната/дигитализираната стоматология: Представят се концептуалния модел на дигиталната дентална медицина и нейните приложения в...
   Минало
   550.00 лв.
   Курсът запознава с  технологията на CBCT, предимствата и ограниченията на образите получени чрез нея. Ще бъде демонстрирана софтуерната среда на триизмерните образи, основните инструменти за обработката и интерпретирането им. Разглежда се анатомията на лицево – челюстната област и основните видове...
   Минало
   490.00 лв.
   Курсът запознава с технологията на CBCT, предимствата и ограниченията на образите получени чрез нея. Разглежда се анатомията на лицево – челюстната област и основните видове патологични находки в светлината на CBCT. В практическия сегмент на курса участниците ще имат възможност...
   Минало
   490.00 лв.