Д-р Емил Сариев се дипломира като магистър по дентална медицина към Факултет по
дентална медицина на Медицински Университет – гр. Варна през 2014 година.

Д-р Сариев развива своя практика насочена към микроскопски подпомогната ендодонтия от 2015 година.
следдипломни квалификационни курсове насочени към тясна специализация в клиничната
микроскопски подпомагана ендодонтия.

Детайли за Лектора
Оставете коментар

Детайли за Лектора
Събития на лектора
Може също да харесате тези събития.
26.04.2024 9:00-9:30  Регистрация 9:30-12:00 Диагноза в клиничната ендодонтия – какво можем да лекуваме? Определяне степента на трудност на лечението – преценка на възможността ни за провеждане на лечение – кога да изпратим към специалист ? Достъп до ендодонтското пространство –...
Минало
1200.00 лв.
08.06.2024
10:00
1.Курса е подходящ за общопрактикуващи стоматолози с интерес към машинно инструментиране   2.Основни познания относно етапите на съвременното ендодонтско лечение.Запознаване в детайли със принципите на препариране  на кореновия канал – прохождане  и обследване, създаване на гладък път, предварително разширени и...
Предстоящо
410.00 лв.
30.03.2024
10:00
Курса е насочен към общопрактикуващи стоматолози с инетереси в клиничната ендодонтия 2.Информация за общите принципи на нехирургичното кореново релечение в ежедневната практика на общопрактикуващия стоматолози. Разглеждане релечението от гледна точка на стандарта на грижа и добрата практика. Диагноза, определяне на...
Минало
450.00 лв.
21.10.2023
10:00
Дефиниция и индикации за релечение – осъзнаване на разликите между първичното ендодонтско лечение и релечението.Диагноза в ендодонтията .Оценка на степента на трудност – кога да стартираме лечение ,кога да реферираме пациента към специалист.   Стратегия и клинични техники за отстраняване...
Минало
410.00 лв.
25.11.2023
10:00
Дефиниция и индикации за релечение – осъзнаване на разликите между първичното ендодонтско лечение и релечението.Диагноза в ендодонтията .Оценка на степента на трудност – кога да стартираме лечение ,кога да реферираме пациента към специалист.   Стратегия и клинични техники за отстраняване...
Минало
410.00 лв.
18.11.2023
10:00
Дефиниция и индикации за релечение – осъзнаване на разликите между първичното ендодонтско лечение и релечението.Диагноза в ендодонтията .Оценка на степента на трудност – кога да стартираме лечение ,кога да реферираме пациента към специалист.   Стратегия и клинични техники за отстраняване...
Минало
410.00 лв.
08.12.2023
09:30
08.12.2023 9:00-9:30  Регистрация 9:30-12:00 Диагноза в клиничната ендодонтия – какво можем да лекуваме? Определяне степента на трудност на лечението – преценка на възможността ни за провеждане на лечение – кога да изпратим към специалист ? Достъп до ендодонтското пространство –...
Минало
1200.00 лв.
03.06.2023
10:00
Ендодонтски наръчник на общопрактикуващия стоматолог. В презентацията ще бъдат разгледани основни моменти от съвременното ендодонтско лечение. Възможна ли е обработка на ендодонтското пространство с изцяло машинен протокол. Защо машинната обраотка в наши дни е безопасна, ефикасна и предвидима. Възможно ли...
Минало
350.00 лв.
22.04.2023
10:00
Ендодонтски наръчник на общопрактикуващия стоматолог. В презентацията ще бъдат разгледани основни моменти от съвременното ендодонтско лечение. Възможна ли е обработка на ендодонтското пространство с изцяло машинен протокол. Защо машинната обработка в наши дни е безопасна, ефикасна и предвидима. Възможно ли...
Минало
350.00 лв.