08.12.2023
9:00-9:30 
Регистрация

9:30-12:00

Диагноза в клиничната ендодонтия – какво можем да лекуваме?

Определяне степента на трудност на лечението – преценка на възможността ни за провеждане на лечение – кога да изпратим към специалист ?

Достъп до ендодонтското пространство – как да препарираме подходящ кавитет за достъп, инструментариум.

Видове кавитети – класически, консервативен, ултраконсервативен и кариес направляван достъп. Кога да бъдем консервативни и кога не ?

Предендодонтско възстановяване – техники при различни по обхват дефекти.

 

12:00 – 12:30  – Обедна почивка

12:30 -13:30

Прохождане и определяне на работна дължина.Концепция за проходимост на кореновия канал.Гладък път(Glidepath) – мениджмънт.

14:30 -17:00

Препариране на ендодонтското пространство – в кои случаи е възможен изцяло машинен подход. Видове инструменти според начина им на задвижване – ротационни и реципрочни. Металургия на ендодонтските инструменти и качества на различните сплави – сравнителен анализ и клинично значение. Концепция за минимално инвазивна ендодонтска препарация.

Oбтуриране на ендодонтското пространство – видове сийлъри , как да изберем сийлър според клиничната ситуация. Обтурирането през призмата на добрите практики на лекарите по дентална медицина и медицината на доказателствата.

 

17:00-18:00

Практична част и демонстрация.

Изцяло машинен протокол за обработване на кореновите канали – от прохождане до финална препарация.

 

09.12.203

9:00 – 13:00 Директни възстановявания

Теория

– Изолация

– Отстраняване на кариозна маса

– Дизайн на кавитета

– Бондинг протокол

– Техники за моделаж

– Полимеризация

– Финиране и полиране

Демонстрация и Практика

Възстановяване на втори клас кавитет

13:00 – 13:30 – Обедна почивка

 

13:30  – 18:00 Индиректни възстановявания – Onley/Overlay

Теория

– Защо индиректни

– Кога да покрием туберкулите

– Избор на материал

– Протокол за препарация – бърз и ефективен

– IDS

– Циментиране/Залепване

Демонстрация и Практика

Изпиляване на зъб за овърлей и адхезивно циментиране.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Емил Сариев
лекар по дентална медицина
Д-р Сариев развива своя практика насочена към микроскопски подпомогната ендодонтия

Диагноза в клиничната ендодонтия - какво можем да лекуваме?

Определяне степента на трудност на лечението - преценка на възможността ни за провеждане на лечение - кога да изпратим към специалист ?

Достъп до ендодонтското пространство - как да препарираме подходящ кавитет за достъп, инструментариум.

Кратка почивка.

Видове кавитети - класически, консервативен, ултраконсервативен и кариес направляван достъп. Кога да бъдем консервативни и кога не?

Преедендодонтско възстановяване - техники при различни по обхват дефекти.

Топъл обяд.

Прохождане и определяне на работна дължина.Концепция за проходимост на кореновия канал.Гладък път(Glidepath) - мениджмънт.

Препариране на ендодонтското пространство - в кои случаи е възможен изцяло машинен подход. Видове инструменти според начина им на задвижване - ротационни и реципрочни. Металургия на ендодонтските инструменти и качества на различните сплави - сравнителен анализ и клинично значение. Концепция за минимално инвазивна ендодонтска препарация.

Oбтуриране на ендодонтското пространство - видове сийлъри , как да изберем сийлър според клиничната ситуация. Обтурирането през призмата на добрите практики на лекарите по дентална медицина и медицината на доказателствата.

Изцяло машинен протокол за обработване на кореновите канали - от прохождане до финална препарация.

Директни възстановявания

- Изолация

- Отстраняване на кариозна маса

- Дизайн на кавитета

- Бондинг протокол

- Техники за моделаж

- Полимеризация

- Финиране и полиране

Демонстрация и Практика

Възстановяване на втори клас кавитет

Топъл обяд.

Индиректни възстановявания – Onley/Overlay

- Защо индиректни

- Кога да покрием туберкулите

- Избор на материал

- Протокол за препарация – бърз и ефективен

- IDS

- Циментиране/Залепване

Изпиляване на зъб за овърлей и адхезивно циментиране.

Endo - Resto
1,200.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието