Д-р Георги Манев

Д-р Георги Манев е завършил Факултет по дентална медицина на Медицинска Академия – София през 1999 година. Специализира в областта на пародонтологията и имплантологията в Hurzeler/Zuhr Institute в Мюнхен. Специализации в областта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

Член на Българския зъболекарски съюз.

Член на International Team of Implantology (ITI).

Член на Българско Дружество по Естетична Стоматология(БДЕС).

Д-р Манев е лектор на различни конгреси в България.
Провежда редовни следдипломни практически курсове в областта на пародонтология и имплантология в България и чужбина.

Има публикации в областта на възпалително – деструктивните заболявания около дентални импланти.

Редовен асистент в катедра Пародонтология , Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет-София 2012-2015г.

Д-р Георги Манев е Собственик и основател на Manev Dental Clinic.

Оставете коментар

Детайли за Лектора
Събития на лектора
Може също да харесате тези събития.
Анатомия Анатомия на пародонтални структури Анатомия на периимплантни структури Сравнение между пародонтални и периимплантни структури.  Биологична ширина  около зъби  около импланти  Спазване принципите на биологичното пространство при лечение с протетични възстановявания около естествени зъби и около импланти.  Видове гингивален биотип...
Минало
Подготовка на пациента за пародонтално лечение и лечение с импланти. Микрохирургичен подход при GTR  Хирургичен подход  Папила запазващо  Минимално инвазивни техник  Стратегия при взимане на решения  Постоперативен режим  Заключения Практическа работа върху модели–различни стратегии при провеждане на GTR.  Материали използвани...
Предстоящо
Оздравителни процеси след хирургично лечение – фактори от които зависи оздравителния процес – механизми на оздравителния процес – регенеративен потенциал на тъканите – растежни фактори – модулиране на оздравителния процес – средства – видове оздравителен процес 2. Шевен материал –...
Минало