Доц. д-р Ангела Гусийска завършва дентална медицина във ФДМ–София през 1997 г. През същата година създава собствена клинична практика, насочена в цялостната естетична санация на съзъбието и специализирана в микроскопски асистирана ендодонтия и оперативно зъболечение. От 1998 г. е преподавател във ФДМ–София със специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“.

Научните й интереси са в областта на възможностите за регенерация в периапикалната зона и индиректните възстановявания на твърдите зъбни тъкани, а микроскопски асистираната клинична практика в „Естетик Ендо Имплант“ й дава възможност да реализира съвременната тенденция за минимално инвазивна дентална медицина.

Клиничен консултант е на фирмите IvoclarVivadent и DentsplySirona. От 2012 г. е доктор по медицина със защитен дисертационен труд на тема „Ортоградно лечение на хронични апикални периодонтити – био­логични подходи“. Член на Българското научно стоматологично дружество, Българското дружество по естетична стоматология (съучредител и зам.-председател 2007–2013 г.), Българския зъболекарски съюз, Асоциация Sofia Dental Meeting, International Team for Implantology (ITI), Academy of Microscope Enhanced Dentistry (AMED), American Association of Endodontists (AAE) и Italian Society of Endodontics (SIE).

Член на редакционната колегия на две български и три чуждоезикови списания.

От 2017 г. и понастоящем е доцент към катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, МУ–София. Автор на книгите: „Ендодонтски подходи при лечението на хронични периапикални лезии“, „Предизвикателства в съвременната ендодонтска практика“ и Endodontics – from theory to practice. Автор на повече от 70 научни статии, има участие в над 40 научни форума у нас и в чужбина. Гост лектор e в над 20 конгреса и конференции.

 

 

 

Детайли за Лектора
Оставете коментар

Детайли за Лектора
Събития на лектора
Може също да харесате тези събития.
22.10.2022г. Лекции ЛЕКТОР: ПРОФ. ДАМЯНО ПАСКУАЛИНИ НЕХИРУРГИЧНО ЕНДОДОНТСКО РЕЛЕЧЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕУСПЕХИТЕ И УСЛОЖНЕНИЯТА Прогноза и фактори, влияещи на успеха на ендодонтското лечение. Оценка на случая и подход при взимане на решение за лечение. Томография и дигитално планиране при...
Минало
290.00 лв.
Лекция I част:  Интерпретация на данните от пре-оперативната 2D и 3D диагностика Периапикален статус и клинична характеристика на апикалната зона Лечебен план и информирано съгласие Подготовка на коронарните тъкани за възстановяване и изолация – микроскопски анализ Подготовка на радикуларните тъкани...
Минало
410.00 лв.
02.04.2022
09:30
Лекция I част:  Интерпретация на данните от пре-оперативната 2D и 3D диагностика Периапикален статус и клинична характеристика на апикалната зона Лечебен план и информирано съгласие Подготовка на коронарните тъкани за възстановяване и изолация – микроскопски анализ Подготовка на радикуларните тъкани...
Минало
410.00 лв.
Лекция I част:  Интерпретация на данните от пре-оперативната 2D и 3D диагностика Периапикален статус и клинична характеристика на апикалната зона Лечебен план и информирано съгласие Подготовка на коронарните тъкани за възстановяване и изолация – микроскопски анализ Подготовка на радикуларните тъкани...
Минало
410.00 лв.