Д-р Силвия Димитрова е родена на 15.09.1972 година. Ръководител на специализант по Оперативно зъболечение и ендодонтия. Практикува в сферата на  Лечебна, диагностична, консултативна, преподавателска, изследователска.

Доцент-Преподавателска, научна и лечебна дейност

Ръководител на предклинични и клинични упражнения по Оперативно зъболечение и ендодонтия
С решение на ФС на ФДМ Пловдив изнася лекции по учебната програма на 4 и 5 курс студенти по дентална медицина

Образование – Висше

2014 г. придобита образователна и научна степен „Доктор”
1990г.- 1996г.- Висш медицински институт, Стоматологичен факултет- Пловдив
1987г.- 1990г.- ОМГ „Акад. К. Попов”- Пловдив

Придобити 3 специалности:

2005г.- Оперативно зъболечение и ендодонтия
2005г.- Обща стоматология
2001г.- Терапевтична стоматология
2001г.- 2017г.- Преминати курсове на обучение при водещи специалисти в областта на естетичната дентална медицина, ендодонтията и мениджмънта в страната и в чужбина
2006г.- курс на обучение по Медицинска педагогика.

Автор на монография и сборници с клинични задачи по Оперативно зъболечение.

Детайли за Лектора
Оставете коментар

Детайли за Лектора
Събития на лектора
Може също да харесате тези събития.
Кои са най-важните условия за постигане на бързо, херметично и трайно обтуриране? Кои се основните фактори, с които следва да се съобрази изборът на обтурационен метод, техника, материали? Разглеждат се предимства и индикации за прилагане на съвременни методи и Средства,...
Минало
410 лв.
Кои са най-важните условия за постигане на бързо, херметично и трайно обтуриране? Кои се основните фактори, с които следва да се съобрази изборът на обтурационен метод, техника, материали? Разглеждат се предимства и индикации за прилагане на съвременни методи и Средства,...
Минало
410.00 лв.
Кои са най-важните условия за постигане на бързо, херметично и трайно обтуриране? Кои се основните фактори, с които следва да се съобрази изборът на обтурационен метод, техника, материали? Разглеждат се предимства и индикации за прилагане на съвременни методи и Средства,...
Минало
410.00 лв.