Speaker Listing 7

Доц. д-р Ангела Гусийска завършва дентална медицина във ФДМ–София през 1997 г. През същата година създава собствена клинична практика, насочена в цялостната естетична санация на съзъбието и специализирана в микроскопски асистирана ендодонтия и оперативно зъболечение.
Д-р Сариев развива своя практика насочена към микроскопски подпомогната ендодонтия
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.
Специалист по ортодонтия
Ръководител на предклинични и клинични упражнения по Оперативно зъболечение и ендодонтия
Работи като ендодонтист в дентална клиника Сведент
Д-р Ивайло Пашов завършва висшето си образование във факултета по дентална медицина град София през 2015г. През същата година е зачислен като специализант по орална хирургия в Специализирана болница за активно лечение по лицево- челюстна хирургия ( СБАЛ по ЛЧХ)
Последни коментари
Категории
Event Search