Информация за курса

  • Протокол за композитни фасети на фронтални зъби

 

Това е най-често повдиганата тема в света на съвременната адхезивна дентална медицина. Все повече пациенти искат да имат естествено изглеждащи, бели предни зъби. Ще научите ключовите аспекти, важни за изпълнението на тази сложна, но фундаментална техника.

 

  • Зъбна Анатомия

 

Д-р Томас Таха в детайли ще разгледа морфологията на фронталните и дисталните зъби и как те могат бързо и естествено да изградят туберкул по туберкул. Ключът към естествено изглеждащото възстановяване е да се разбере контролирания хаос и уникалност на всеки зъб, а не да се правят машинално заучени линии при всяка обтурация.

 

  • Практическо упражнение за послойно нанасяне и полиране

 

Участниците ще имат възможност да създадат свое собствено естествено изглеждащо възстановяване под стриктния надзор от страна на лектора и с моментална обратна връзка. Последната стъпка е свързана с финиране и полиране по метода на карбонатно почистване на композита.

 

  • Упражнение за калибриране на участниците

 

Всеки участник ще получи специфична задача, свързана с изработване на директно композитно изграждане.  Д-р Томас ще оцени резултатите и веднага ще даде обратна връзка на всеки участник, обръщайки внимание на неговите пропуски.

 

  • Трикове и съвети при изолация в дистални зони

 

С над 10 000 адхезивни възстановявания с кофердам зад гърба си, д-р Томас ще даде своите най-ценни съвети за постигане на перфектна изолация и при най-трудните ситуации.

 

  • Протоколи за препарация за директни възстановявания в дисталната област

 

От фундаментално значение за успеха на едно дистално възстановяване е до каква степен и как биват препарирани и до каква степен се запазват зъбните тъкани, така че да се постигне една добре интегрирана обтурация без бели линии и подкопан емайл. Ще бъде демонстрирано колко е важно прецизното изпълнение на протоколите за въздушна абразия с алуминиев оксид и биоактивно стъкло.

 

  • Демонстрация на живо и практическа част

 

Работейки под микроскоп, д-р Томас ще представи своите протоколи за подбор на матрици при клас II възстановявания и какво е важно да знаем за съвременните адхезивни, функционални и естетични обтурации. След което самите участници ще имат възможността да упражнят избора и адаптирането на матриците и послойното нанасяне, като цялото упражнение ще бъде предствено и изпълнено по един логичен и систематичен маниер.

 

  • Финална обратна връзка и въпроси

След като всеки участник е получил индивидуална обратна връзка за работата си, последната част от курса е посветена на въпроси и отговори и тогава курсистите ще могат да обсъдят конкретни затруднения, с които се сблъскват при директните дистални възстановявания.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Dr. Thomas Taha
Лекар по дентална медицина

Протокол за композитни фасети на фронтални зъби

Това е най-често повдиганата тема в света на съвременната адхезивна дентална медицина. Все повече пациенти искат да имат естествено изглеждащи, бели предни зъби. Ще научите ключовите аспекти, важни за изпълнението на тази сложна, но фундаментална техника.

Зъбна Анатомия

Д-р Томас Таха в детайли ще разгледа морфологията на фронталните и дисталните зъби и как те могат бързо и естествено да изградят туберкул по туберкул. Ключът към естествено изглеждащото възстановяване е да се разбере контролирания хаос и уникалност на всеки зъб, а не да се правят машинално заучени линии при всяка обтурация.

Практическо упражнение за послойно нанасяне и полиране

Участниците ще имат възможност да създадат свое собствено естествено изглеждащо възстановяване под стриктния надзор от страна на лектора и с моментална обратна връзка. Последната стъпка е свързана с финиране и полиране по метода на карбонатно почистване на композита.

Топъл обяд.

 Упражнение за калибриране на участниците

Всеки участник ще получи специфична задача, свързана с изработване на директно композитно изграждане.  Д-р Томас ще оцени резултатите и веднага ще даде обратна връзка на всеки участник, обръщайки внимание на неговите пропуски.

Трикове и съвети при изолация в дистални зони

С над 10 000 адхезивни възстановявания с кофердам зад гърба си, д-р Томас ще даде своите най-ценни съвети за постигане на перфектна изолация и при най-трудните ситуации.

Протоколи за препарация за директни възстановявания в дисталната област

От фундаментално значение за успеха на едно дистално възстановяване е до каква степен и как биват препарирани и до каква степен се запазват зъбните тъкани, така че да се постигне една добре интегрирана обтурация без бели линии и подкопан емайл. Ще бъде демонстрирано колко е важно прецизното изпълнение на протоколите за въздушна абразия с алуминиев оксид и биоактивно стъкло.

Кратка кафе пауза.

Демонстрация на живо и практическа част

Работейки под микроскоп, д-р Томас ще представи своите протоколи за подбор на матрици при клас II възстановявания и какво е важно да знаем за съвременните адхезивни, функционални и естетични обтурации. След което самите участници ще имат възможността да упражнят избора и адаптирането на матриците и послойното нанасяне, като цялото упражнение ще бъде предствено и изпълнено по един логичен и систематичен маниер.

Финална обратна връзка и въпроси

След като всеки участник е получил индивидуална обратна връзка за работата си, последната част от курса е посветена на въпроси и отговори и тогава курсистите ще могат да обсъдят конкретни затруднения, с които се сблъскват при директните дистални възстановявания.

ADVANCED BONDING
2,300.00 лв. без включено ДДС
РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО МЕСЕЦ МАРТ
1,900.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието