09:30 – 10.00 ч- Регистрация.

10.00 – 13.00 ч
Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции.

  1. Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на пръстени. Избор на схема на залепване съобразно лечебния план.
  2. Избор и последователност на ортодонтските дъги.
  3. Основни етапи при лечение с фиксирана техника. Ранно лечение. 2х4.
  4. Приложение на различни допълнителни елементи и аксесоари към фиксираната техника. Миниимпланти.

13.00 – 13.30 – Обяд

13.30 – 17.30  ч

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

  1. Позициониране на брекети върху модели
  2. Смяна и лигиране на дъги на типодонти, поставяне на осморки, еластични вериги и др.

Приложение на различни ластици – интер- и интрамаксиларни.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Теодора Йорданова доктор
Ортодонт
Специалист по ортодонтия

Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции.

Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на пръстени. Избор на схема на залепване съобразно лечебния план.

Топъл обяд.

Позициониране на брекети върху модели.

Избор и последователност на ортодонтските дъги.
Основни етапи при лечение с фиксирана техника. Ранно лечение. 2х4.
Приложение на различни допълнителни елементи и аксесоари към фиксираната техника. Миниимпланти.

Топъл обяд.

Смяна и лигиране на дъги на типодонти, поставяне на осморки, еластични вериги и др.

Приложение на различни ластици – интер- и интрамаксиларни.

Фиксирана техника - основни принципи, характеристики на различните системи, протокол на лечение при различните зъбно-челюстни деформации. Прескрипция Get - Втори Модул.
2,000.00 лв. без включено ДДС
Практически курс в Три модула
5,400.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието