* Теоретична обосновка и клинични протоколи за управление на меките тъкани около зъби и импланти.

* Индикации/контраиндикации за хирургично лечение.

*   Класификация на ретенцията на трети молар.

* Класификация/мениджмънт на ретенцията на канини.

* Етапи на хирургичната интервенция.

* Класификации /Степен на сложност/.

* Анатомия на ретромоларния триъгълник.

13.00 – 13.30 Обяд

13.30 – 18.00 ч

* Периоперативен мениджмънт-премедикация/медикаментозно лечение.

* Антибиотично лечение-терапевтичен/превантивен прием.

* Усложнения-превенция и мениджмънт.

* Мениджмънт на пациенти с компрометирано общо състояние.

* Хирургична рана-оздравителен процес.

* Травматична невропатия-превенция/мениджмънт.

* Клинични случаи.

 

*Всеки участник може да подготви свой клиничен случай, който да бъде обсъден с доктора.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Ивайло Пашов
Лекар по дентална медицина
Д-р Ивайло Пашов завършва висшето си образование във факултета по дентална медицина град София през 2015г. През същата година е зачислен като специализант по орална хирургия в Специализирана болница за активно лечение по лицево- челюстна хирургия ( СБАЛ по ЛЧХ)

* Теоретична обосновка и клинични протоколи за управление на меките тъкани около зъби и импланти.

* Индикации/контраиндикации за хирургично лечение.

*   Класификация на ретенцията на трети молар.

* Класификация/мениджмънт на ретенцията на канини.

* Етапи на хирургичната интервенция.

* Класификации /Степен на сложност/.

* Анатомия на ретромоларния триъгълник.

Топъл обяд.

* Периоперативен мениджмънт-премедикация/медикаментозно лечение.

* Антибиотично лечение-терапевтичен/превантивен прием.

* Усложнения-превенция и мениджмънт.

* Мениджмънт на пациенти с компрометирано общо състояние.

* Хирургична рана-оздравителен процес.

* Травматична невропатия-превенция/мениджмънт.

* Клинични случаи.

*Всеки участник може да подготви свой клиничен случай, който да бъде обсъден с доктора.

Усложнения в хирургичната практика с д-р Ивайло Пашов
1,000.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието