Възможности, клиничен протокол, избор на материал, резултатност и още много други въпроси възникват пред клинициста, когато пристъпва към изработване на порцеланови фасети. Дигитализираните подходи ни предлагат опции, променящи прилаганите от нас конвенционални техники и все повече заемат място и роля в съвременната дентална практика.
Курсът има за цел да представи пълният протокол ( стандартен и дигитализиран) при изработване на порцеланови фасети и да предостави възможност за дискусия по тази тема.

19 октомври – събота

Теоретична част:
Планиране на клиничен случай с изработване на порцеланови фасети, подготовка и препарационни техники.

Практическа част:
Водена от предварително създаден дизайн на бъдещите фасети, препарация на
два зъба – прилагане на различни препарационни техники

20 октомври – неделя

Теоретична част:
Избор на материал, отпечатъчни техники (конвенционални/дигитални), изработване на временни фасети.

Практическа част:
Вземане на отпечатък за изработване на порцеланови фасети.
Изработване на провизори, фиксиране.
Дигитален дизайн.

9 ноември  – събота

Теоретична част:
Фиксиране на порцеланови фасети – протокол

Практическа част:
Прилагане на протоколът за фиксиране, етап по етап, върху изработените в конкретното практическото упражнение фасети.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Нели Николова

Планиране на клиничен случай с изработване на порцеланови фасети, подготовка и препарационни техники.

Водена от предварително създаден дизайн на бъдещите фасети, препарация на
два зъба - прилагане на различни препарационни техники.

Избор на материал, отпечатъчни техники (конвенционални/дигитални), изработване на временни фасети.

Вземане на отпечатък за изработване на порцеланови фасети.
Изработване на провизори, фиксиране.
Дигитален дизайн.

Фиксиране на порцеланови фасети – протокол.

Прилагане на протоколът за фиксиране, етап по етап, върху изработените в конкретното практическото упражнение фасети.

ТРИДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
2,100.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието