Ежедневната детска дентална практика е изпълнена с редица предизвикателства.
За постигане на успешни клинични резултати са необходими значителен обем знания и практически умения. Развитието на денталната наука и материали разширяват възможностите на клиницистите, но и ги поставят пред избор кои от описаните в литературата и представени от световно известни лектори материали и методи в действителност биха работили в техните собствени практики.

В предстоящият лекционен ден, д-р Търпоманов ще представи съвременни решения, основани на литературни данни и на собственият му клиничен опит. Ще се акцентира на индивидуалният подход спрямо конкретната клинична ситуация.
Д-р Търпоманов ще   наблегне на едни от най-често срещаните предизвикатества като лечението на кариеса и ендодонтското лечение на временни зъби, най-често срещаните дисплазии, като моларно-инцизивната хипоминерализация и зъбна флуороза, както и на ендодонтското лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие и използването на съвременните биоматериали.

 

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
д-р Йордан Търпоманов
Д-р Йордан Търпоманов завършва “Факултет по дентална медицина ” – гр.София през 2005 година, а от 2007 година е асистент във катедра “Детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина” гр. Пловдив, където придобива същата специалност. Практическите му интереси са свързани с ендодонтското лечение на зъбите и директните възстановявания. Посещава множество лекции и курсове на световно признати имена във възстановителната дентална медицина , ендодонтията, детската дентална медицина и деналната травматология.

Ежедневната детска дентална практика е изпълнена с редица предизвикателства.
 За постигане на успешни клинични резултати са необходими значителен обем знания и практически умения. Развитието на денталната наука и материали разширяват възможностите на клиницистите, но и ги поставят пред избор кои от описаните в литературата и представени от световно известни лектори материали и методи в действителност биха работили в техните собствени практики.

Топъл обяд.

В предстоящият лекционен ден, д-р Търпоманов ще представи съвременни решения, основани на литературни данни и на собственият му клиничен опит. Ще се акцентира на индивидуалният подход спрямо конкретната клинична ситуация.
Д-р Търпоманов ще   наблегне на едни от най-често срещаните предизвикатества като лечението на кариеса и ендодонтското лечение на временни зъби, най-често срещаните дисплазии, като моларно-инцизивната хипоминерализация и зъбна флуороза, както и на ендодонтското лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие и използването на съвременните биоматериали.

СЪВРЕМЕННИ КЛИНИЧНИ РЕШЕНИЯ В ДЕТСКАТА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
350.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието