Курсът е изцяло насочен към лекари по дентална медицина, дентални асистенти и студенти. Към този момент през обучението са преминали над 850 специалисти от София, Пловдив, Бургас и Русе.

Обучението е практически насочено и ще обхване спешни състояния е денталната практика.

Курсът включва лекционен и практически модул, водени от лекари, върху следните теми:

Лекционен модул:

 • Особености на оказване на първа помощ
 • Какво трябва да има в спешния ни шкаф – консумативи, медикаменти.
 • Основни принципи при оказване на първата помощ
 • Проверка на общото състояние на пострадалия
 • Пострадал в безсъзнание – с дихателна и сърдечна дейност
 • Колапс – принципи и действия
 • Кардиопулмонална ресусцитация – техника, принципи
 • AED – основни принципи и работа с автоматичен дефибрилатор.
 • Инфаркт / Сърдечен Арест
 • Хипотензия, Хипертензия
 • Сърдечно съдови заболявания и техните усложнения – приложение на медикаменти
 • Алергична реакция / Анафилактичен шок – реакция и приложения на медикаменти
 • Малигнена хипертермия

Практически модул:

 • Изследване на пострадал
 • Техника на обдишване
 • Техника на сърдечен масаж
 • Техника на дефибрилация, работа с AED
 • Техника на осигуряване на проходими дихателни пътища
 • Работа с манекен за airway management , приложение на ларингеални маски
 • Работа с пулсоксиметри и кислородотерапия
 • Практичеки казуси

Цената включва, лекции, видео материали, практически упражнения, консумативите за тях и удостоверение за изкаран курс по спешни състояния в денталната практика.

 

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Курсът е изцяло насочен към лекари по дентална медицина, дентални асистенти и студенти. Към този момент през обучението са преминали над 850 специалисти от София, Пловдив, Бургас и Русе.

Обучението е практически насочено и ще обхване спешни състояния е денталната практика.

Курсът включва лекционен и практически модул, водени от лекари, върху следните теми:

Лекционен модул:

Особености на оказване на първа помощ
Какво трябва да има в спешния ни шкаф - консумативи, медикаменти.
Основни принципи при оказване на първата помощ
Проверка на общото състояние на пострадалия
Пострадал в безсъзнание - с дихателна и сърдечна дейност
Колапс – принципи и действия
Кардиопулмонална ресусцитация - техника, принципи
AED - основни принципи и работа с автоматичен дефибрилатор.
Инфаркт / Сърдечен Арест
Хипотензия, Хипертензия
Сърдечно съдови заболявания и техните усложнения - приложение на медикаменти
Алергична реакция / Анафилактичен шок – реакция и приложения на медикаменти
Малигнена хипертермия

Топъл обяд.

Практически модул:

Изследване на пострадал
Техника на обдишване
Техника на сърдечен масаж
Техника на дефибрилация, работа с AED
Техника на осигуряване на проходими дихателни пътища
Работа с манекен за airway management , приложение на ларингеални маски
Работа с пулсоксиметри и кислородотерапия
Практичеки казуси

Цената включва, лекции, видео материали, практически упражнения, консумативите за тях и удостоверение за изкаран курс по спешни състояния в денталната практика.

СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
260.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието