07.10.2023
10:00
7 октомври – събота 09:30 – 10.00 ч.. – Регистрация 10..00 – 13.00 ч Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента. Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните. Определяне на костна възраст чрез оценка на степента...
Предстоящо
1600.00 лв.
12.10.2023
09:30
Анализ на остатъчните зъбни структури. Биомеханика и видове сили. Редукция и туберкулно покритие – кога и как? Директно или индиректно? Подсилени директни възстановявания. Индиректни възстановявания – частични или тотални? Типове препарация за адхезивни индиректни постериорни възстановявания. Дизайн на препарационната граница....
Предстоящо
240.00 лв.
Основни принципи и избор на подходящ инструментариум. Поведение при изолация на трудни случаи. Техники, трикове и съвети спрямо клиничната ситуация. Работа с матричната система Palodent V3. Как да създадем анатомични апроксимални контакти бързо и лесно.  
Предстоящо
280.00 лв.
09:30 Дигитална трансформация на денталната практика – Цели, които искаме да постигнем чрез цифровизацията. – Как да изградим устойчив план за дигитализация на процесите в клиниката? – Как да съкратим максимално времето и разходите при изпълнение на стратегията? 10:00 Виртуално...
Предстоящо
410.00 лв.
13:30 – 14:00 Регистрация 14:00 – 16:00 Теоретична част: Избор на подходящ инструментариум. Поведение при изолацията на трудни случаи. Работа с кофердам. Индикации, предимства и недостатъци. Видове инструменти и материали. Принципи и техники на работа. Методи за поставяне на кофердам....
Предстоящо
180.00 лв.
Оздравителни процеси след хирургично лечение. Фактори от които зависи оздравителния процес. Механизми на оздравителния процес. Регенеративен потенциал на тъканите – растежни фактори. Модулиране на оздравителния процес – средства и видове оздравителен процес. Шевен материал – обзор Критерии за подбор на:...
Предстоящо
700.00 лв.
21.10.2023
10:00
Анатомия на пародонтални структури. Анатомия на периимплантни структури. Сравнение между пародонтални и периимплантни структури. Биологична ширина около зъби и около импланти. Спазване принципите на биологичното пространство при лечение с протетични възстановявания около естествени зъби и около импланти. Видове гингивален биотип...
Предстоящо
700.00 лв.
21.10.2023
10:00
Дефиниция и индикации за релечение – осъзнаване на разликите между първичното ендодонтско лечение и релечението.Диагноза в ендодонтията .Оценка на степента на трудност – кога да стартираме лечение ,кога да реферираме пациента към специалист.   Стратегия и клинични техники за отстраняване...
Предстоящо
410.00 лв.
25.10.2023
09:30
Въведение и същност: Представяне на влакната и тяхното приложение в денталната практика. Представяне на everStick C&B – корони и мостове в протетиката. Практическа част: Изработване на мост с глас-фибровлакната. EverStick Perio – лесно и надеждно шиниране. Практическа част: изработване на...
Предстоящо
240.00 лв.
Курсът обхваща различни аспекти, свързани с използването на дигитални технологии при планирането и изпълнението на имплантологично лечение. Основните теми, които ще бъдат разгледани са: Въведение в дигиталната/дигитализираната стоматология: Представят се концептуалния модел на дигиталната дентална медицина и нейните приложения в...
Предстоящо
550.00 лв.
Последни коментари
    Категории
    Event Search