09:00 – 09:30 Регистрация

Бурното развитие на денталните технологии през последното десетилетие даде своето отражение и върху ендодонтията. Благодарение на иновациите лечебните процедури се опростяват, времетраенето на лечението се съкращава, а резултатите от него се подобряват.

Участниците в курса ще се научат как да прилагат иновативните технологии, за да постигат по-предвидими резултати. Ще бъде подробно разгледана оценката и менажирането при ендодонтското лечение на трудни ендодонтски случаи и компрометирани зъби. Лектора ще презентира случаи на ендодонтско релечение, придружени с протоколи на работа за всеки конкретен случай.

В презентацията ще бъдат разгледани предимствата на системата ProTaper Ultimate и защо тя е подходящ избор както при първично ендодонтско лечение така и при случаи на релечение с висока степен на трудност.
Лекторът ще представи сравнителен анализ на реципрочните и ротационни ендодонтски инструменти използвани за обработка на ендодонтското пространство. Изключително важен момент в лекцията ще бъде разглеждането на най-често допусканите грешки при препарацията, тяхната превенция и корекция.

За да бъде максимално изчерпателен и полезен за участниците, д-р Серджо ще разгледа и основните техники за обтуриране на ендодонтското пространство – Continuous Wave of Condensation и Single Cone ,като ще бъдат анализирани и характеристиките на основните видове сийлъри използвани в съвременната ендодонтия – калциево силикатните и епокси сийлърите.

За да отговорят на предизвикателствата на успешното лечение в тази
високотехнологична ера, участниците ще се научат как да прилагат различни иновативни
технологии, за да постигат по-предвидими резултати.
Ще бъде разгледана ролята на най-съвременните инструменти в контекста на анализа на
наличната технология за създаване на лечебен план за третиране на сложни ендодонтски
случаи и придобиването на знания за оценка и управление на лечението на
компрометирани зъби.
По време на курса ще бъде разгледана системата Protaper Ultimate- нейното приложение
и защо да се спрем на нея при избора на инструментална система.
Ще бъдат разгледани разликите между ротационните и реципрочните инструменти.
За да се онагледи философия на работа на лектора ще се разгледа и концепцията за
планиране на лечението спрямо ендодонтския достъп.
Ще бъдат контекстуализирани грешките, които съществуват в инструментирането и ще
бъдат предоставени методи за тяхното избягване и корекция.
Ще бъдат разгледани техники на обтуриране на кореновия канал (централна щифтова
техника, вертикална кондензация), с каналопълнежни средства на основата на калциев
силикат или епоксидна смола и ще бъде направена оценка на физикохимичните и
биологичните свойства на двата типа заплънка.
Ще бъдат представени случаи на ендодонтско релечение, придружени с конкретен
протокол на работа за всеки конкретен случай.

Участниците ще работят върху екстрахиран зъб със свободен достъп.

 

 

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Dr. Sergio Quaresma
Стоматолог

Бурното развитие на денталните технологии през последното десетилетие даде своето отражение и върху ендодонтията. Благодарение на иновациите лечебните процедури се опростяват, времетраенето на лечението се съкращава, а резултатите от него се подобряват.

Участниците в курса ще се научат как да прилагат иновативните технологии, за да постигат по-предвидими резултати. Ще бъде подробно разгледана оценката и менажирането при ендодонтското лечение на трудни ендодонтски случаи и компрометирани зъби. Лектора ще презентира случаи на ендодонтско релечение, придружени с протоколи на работа за всеки конкретен случай.

В презентацията ще бъдат разгледани предимствата на системата ProTaper Ultimate и защо тя е подходящ избор както при първично ендодонтско лечение така и при случаи на релечение с висока степен на трудност.
Лекторът ще представи сравнителен анализ на реципрочните и ротационни ендодонтски инструменти използвани за обработка на ендодонтското пространство. Изключително важен момент в лекцията ще бъде разглеждането на най-често допусканите грешки при препарацията, тяхната превенция и корекция.

Ще бъде разгледана ролята на най-съвременните инструменти в контекста на анализа на
наличната технология за създаване на лечебен план за третиране на сложни ендодонтски
случаи и придобиването на знания за оценка и управление на лечението на
компрометирани зъби.
По време на курса ще бъде разгледана системата Protaper Ultimate- нейното приложение
и защо да се спрем на нея при избора на инструментална система.
Ще бъдат разгледани разликите между ротационните и реципрочните инструменти.
За да се онагледи философия на работа на лектора ще се разгледа и концепцията за
планиране на лечението спрямо ендодонтския достъп.
Ще бъдат контекстоализирани грешките, които съществуват в инструментирането и ще
бъдат предоставени методи за тяхното избягване и корекция.

Топъл обяд.

Ще бъдат разгледани техники на обтуриране на кореновия канал (централна щифтова
техника, вертикална кондензация), с каналопълнежни средства на основата на калциев
силикат или епоксидна смола и ще бъде направена оценка на физикохимичните и
биологичните свойства на двата типа заплънка.
Ще бъдат представени случаи на ендодонтско релечение, придружени с конкретен
протокол на работа за всеки конкретен случай.

Релечение или Как да се Справяме с Ендодонтския Провал?
450.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието