Съвременни тенденции при провеждане на направлявана костна регенерация.
Критерии за подбор на материали.
Различни техники.
Критичен анализ.
Практически занятия.

Поставяне на bone level импланти, едновременно с провеждане на направлявана костна регенерация.
Стратегия за взимане на решение, при провеждане на направлявана тъканна регенерация, едновременно с поставяне на дентални импланти.
Грешки и усложнения.

Практическа работа:

Увеличаване на хоризонтален и вертикален костен обем, с помощта на автогенни костни блокове.
Показания и противопоказания при работа с автогенни костни блокове.
Донорни места и особености при взимането на костни блокове.
Сравнителен анализ между аугментация с костни блокове и направлявана тъканна регенерация.

Практически упражнения с пиезохирургия

Методи за аугментация на синусния под.
Аугментация на синусния под с латерален достъп.
Грешки и усложнения при аугментация на синусния под с латерален достъп.
Възпалително-деструктивни периимплантни заболявания.
Дефиниции.
Разпространение.
Диагноза.
Лечение.
Нехирургичен подход.
Хирургичен подход.
Резективен подход.
Регенеративен подход.
Практически упражнения.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Георги Манев
лекар по дентална медицина
Манев Дентал Клиник
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

Съвременни тенденции при провеждане на направлявана костна регенерация.
Критерии за подбор на материали.
Различни техники.
Критичен анализ.
Практически занятия.

Топъл обяд.

Практическа работа:

Увеличаване на хоризонтален и вертикален костен обем, с помощта на автогенни костни блокове.
Показания и противопоказания при работа с автогенни костни блокове.
Донорни места и особености при взимането на костни блокове.
Сравнителен анализ между аугментация с костни блокове и направлявана тъканна регенерация.

Поставяне на bone level импланти, едновременно с провеждане на направлявана костна регенерация.
Стратегия за взимане на решение, при провеждане на направлявана тъканна регенерация, едновременно с поставяне на дентални импланти.
Грешки и усложнения.

Топъл обяд.

Практически упражнения с пиезохирургия

Методи за аугментация на синусния под.
Аугментация на синусния под с латерален достъп.
Грешки и усложнения при аугментация на синусния под с латерален достъп.
Възпалително-деструктивни периимплантни заболявания.
Дефиниции.
Разпространение.
Диагноза.
Лечение.
Нехирургичен подход.
Хирургичен подход.
Резективен подход.
Регенеративен подход.
Практически упражнения.

РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ТЪКАНИ ОКОЛО ИМПЛАНТИ И ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНО-ДЕСТРУКТИВНИ ПЕРИИМПЛАНТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ІV МОДУЛ
1,600.00 лв. без включено ДДС
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС В IV МОДУЛА
3,200.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието