1.Курса е подходящ за общопрактикуващи стоматолози с интерес към машинно инструментиране

 

2.Основни познания относно етапите на съвременното ендодонтско лечение.Запознаване в детайли със принципите на препариране  на кореновия канал – прохождане  и обследване, създаване на гладък път, предварително разширени и финална препарация.

 

3.По време на курсът всеки курсист ще има възможността да препарира кореновите канали на екстархиран зъб или тренировъчно блокче.

 

Лекцията представя изключителен поглед върху ключовите принципи и иновации в съвременната ендодонтия. В хода на лекцията ще се разглеждат теоретичните аспекти, които стоят в основата на успешното лечение, както и техните практически приложения.

Съчетавайки актуалната теория с богат опит в практиката, лекторът ще разкрие стратегии за оптимизиране на процесите в ендодонтската терапия. Участниците ще бъдат запознати с тенденции и техники, които съчетават иновации с доказани практически решения.

Лекцията цели да създаде симбиоза между теоретичния фундамент и реалните предизвикателства в ендодонтската практика, предоставяйки на участниците необходимите знания и умения за успешно справяне със съвременните стандарти на лечение.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Емил Сариев
лекар по дентална медицина
Д-р Сариев развива своя практика насочена към микроскопски подпомогната ендодонтия

Лекцията представя изключителен поглед върху ключовите принципи и иновации в съвременната ендодонтия. В хода на лекцията ще се разглеждат теоретичните аспекти, които стоят в основата на успешното лечение, както и техните практически приложения.

Съчетавайки актуалната теория с богат опит в практиката, лекторът ще разкрие стратегии за оптимизиране на процесите в ендодонтската терапия. Участниците ще бъдат запознати с тенденции и техники, които съчетават иновации с доказани практически решения.

Топъл обяд.

Лекцията цели да създаде симбиоза между теоретичния фундамент и реалните предизвикателства в ендодонтската практика, предоставяйки на участниците необходимите знания и умения за успешно справяне със съвременните стандарти на лечение.

Кратка кафе пауза.

По време на курсът всеки курсист ще има възможността да препарира кореновите канали на екстрахиран зъб или тренировъчно блокче.

ПЪТЕВОДИТЕЛ В ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ. СИМБИОЗА МЕЖДУ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
410.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието