Курсът запознава с  технологията на CBCT, предимствата и ограниченията на образите получени чрез нея. Ще бъде демонстрирана софтуерната среда на триизмерните образи, основните инструменти за обработката и интерпретирането им. Разглежда се анатомията на лицево – челюстната област и основните видове патологични находки в светлината на CBCT. Част от теорията в курса се представя в средата на смесена реалност с цел по-интуитивно възприемане на визуалните концепции при CBCT. В практическия сегмент на курса участниците ще имат възможност да затвърдят знанията от теоретичното изложение и развият умения за работа със CBCT софтуера.

Теоретична част

– Описание на  CBCT технологията:

– принципи на получаване на образите;

– качества на образите- предимства и недостатъци спрямо  2D графиите. Артефакти;

– показания за назначаване на CBCT изследване;

– облъчване при CBCT.

– Работна среда при CBCT:

– инсталиране на софтуера за работа със CBCT изследвания;

–  работа с DICOM файлове -зареждане, обработка и съхранение;

–  CBCT анатомия на лицево – челюстната област и основни видове патологични находки;

– системен подход при интерпретиране на CBCT изображенията.

 

Практическа част:

  • систематично изследване на индивидуални клинични случаи в работната среда на CBCT;
  • индивидуализиран контрол на приложението на работния протокол за интерпретиране на CBCT образите;
  • обсъждане.
Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Росен Борисов доктор

Курсът запознава с  технологията на CBCT, предимствата и ограниченията на образите получени чрез нея. Ще бъде демонстрирана софтуерната среда на триизмерните образи, основните инструменти за обработката и интерпретирането им. Разглежда се анатомията на лицево - челюстната област и основните видове патологични находки в светлината на CBCT. Част от теорията в курса се представя в средата на смесена реалност с цел по-интуитивно възприемане на визуалните концепции при CBCT. В практическия сегмент на курса участниците ще имат възможност да затвърдят знанията от теоретичното изложение и развият умения за работа със CBCT софтуера.

Теоретична част

- Описание на  CBCT технологията:

         - принципи на получаване на образите;

         - качества на образите- предимства и недостатъци спрямо  2D графиите. Артефакти;

         - показания за назначаване на CBCT изследване;

         - облъчване при CBCT.

- Работна среда при CBCT:

        - инсталиране на софтуера за работа със CBCT изследвания;

       -  работа с DICOM файлове -зареждане, обработка и съхранение;

       -  CBCT анатомия на лицево - челюстната област и основни видове патологични находки;

       - системен подход при интерпретиране на CBCT изображенията.

Топъл обяд.

Практическа част:

систематично изследване на индивидуални клинични случаи в работната среда на CBCT;
индивидуализиран контрол на приложението на работния протокол за интерпретиране на CBCT образите;
обсъждане.

ОСНОВИ НА СВСТ
490.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието