Значение на контрола на инфекциите в денталната практика. Балансиране на оптималните резултати и ефективността на разходите. Преглед на основните стратегии.   Стриктно спазване на насоките на CDC, СЗО и местните здравни власти. Редовно актуализиране на насоките за най-добри практики. Идентифициране на критични области и инструменти с висок риск. Разпределяне на ресурсите въз основа на риска от предаване на инфекции. Редовно калибриране и поддръжка на оборудването за стерилизация. Намаляване на разходите чрез предотвратяване на повреди в оборудването. Правилна класификация и стерилизация въз основа на риска от заразяване. Оценка на икономическата ефективност на инструментите за многократна и еднократна употреба. Балансиране на удобството с дългосрочни финансови съображения. Използване на възможностите за закупуване на големи количества за получаване на отстъпки. Сътрудничество с други практики за колективна покупателна способност. Инвестиране в обучение на персонала за правилни процедури за дезинфекция и стерилизация.

Намаляване на грешките и необходимостта от повторна стерилизация. Проучване на икономически ефективни, щадящи околната среда дезинфектанти. Съобразяване с целите на устойчивото развитие за постигане на дългосрочни ползи. Извършване на рутинни одити за наблюдение на процесите на дезинфекция и стерилизация. Идентифициране на области за подобрение с цел повишаване на ефективността. Изграждане на доверие у пациентите към мерките за контрол на инфекциите. Намаляване на прекомерната употреба на изделия за еднократна употреба чрез ефективна комуникация. Подчертаване на значението на балансирания подход. Постигане на оптимални резултати без компромис с безопасността на пациентите. Непрекъснато усъвършенстване с цел доброто състояние на пациентите и персонала. Въпроси и дискусия относно прилагането на тези стратегии.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Значение на контрола на инфекциите в денталната практика. Балансиране на оптималните резултати и ефективността на разходите. Преглед на основните стратегии. Стриктно спазване на насоките на CDC, СЗО и местните здравни власти. Редовно актуализиране на насоките за най-добри практики. Идентифициране на критични области и инструменти с висок риск. Разпределяне на ресурсите въз основа на риска от предаване на инфекции. Редовно калибриране и поддръжка на оборудването за стерилизация. Намаляване на разходите чрез предотвратяване на повреди в оборудването. Правилна класификация и стерилизация въз основа на риска от заразяване. Оценка на икономическата ефективност на инструментите за многократна и еднократна употреба. Балансиране на удобството с дългосрочни финансови съображения. Използване на възможностите за закупуване на големи количества за получаване на отстъпки. Сътрудничество с други практики за колективна покупателна способност. Инвестиране в обучение на персонала за правилни процедури за дезинфекция и стерилизация.

Кратка кафе пауза.

Намаляване на грешките и необходимостта от повторна стерилизация. Проучване на икономически ефективни, щадящи околната среда дезинфектанти. Съобразяване с целите на устойчивото развитие за постигане на дългосрочни ползи. Извършване на рутинни одити за наблюдение на процесите на дезинфекция и стерилизация. Идентифициране на области за подобрение с цел повишаване на ефективността. Изграждане на доверие у пациентите към мерките за контрол на инфекциите. Намаляване на прекомерната употреба на изделия за еднократна употреба чрез ефективна комуникация. Подчертаване на значението на балансирания подход. Постигане на оптимални резултати без компромис с безопасността на пациентите. Непрекъснато усъвършенстване с цел доброто състояние на пациентите и персонала. Въпроси и дискусия относно прилагането на тези стратегии.

БЕЗПЛАТНО
Оставете коментар

Детайли за събитието