Моларно-инцизивната хипоминерализация (МИХ) е често срещано орално заболяване по цял свят. Дефинира се като хипоминерализация от системен произход на един до четири постоянни шести зъба, като често се съчетава със засягане и на резците. В зависимост от тежестта си, заболяването може да доведе до усложнения като ускорено изтриване, загуба на емайла, повишен риск от кариес, падане на обтурациите и най-вече сериозна свръхчувствителност, често водеща до значителен дискомфорт. Засегнатите деца трябва да бъдат диагностицирани възможно най-рано и да им бъде предложено лечение, съобразно с тежестта на заболяването.

Курсът има за цел да разгледа различни аспекти, свързани с МИХ, като например етиология, диагностика и класификация на съвременните лечебни възможности.

Съдържание:

  • Етиология
  • Честота на разпространение
  • Диагностика
  • Клинични симптоми
  • Справяне със свръхчувствителността
  • Профилактика
  • Възстановителни техники
  • Екстракция

На финал ще имате възможност да донесете снимки и рентгенографии на ваши пациенти, които да обсъдим.

Гост лектор: Д-р Йордан Търпоманов
Проблеми и решения при лечението на силно разрушени постоянни молари в детска възраст.

Гост лектор: Д-р Цветелина Дучева
Магията на правилната диагностика, профилактика и лечение в детската стоматология при лечение на млечни зъби

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
д-р Йордан Търпоманов
Д-р Йордан Търпоманов завършва “Факултет по дентална медицина ” – гр.София през 2005 година, а от 2007 година е асистент във катедра “Детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина” гр. Пловдив, където придобива същата специалност. Практическите му интереси са свързани с ендодонтското лечение на зъбите и директните възстановявания. Посещава множество лекции и курсове на световно признати имена във възстановителната дентална медицина , ендодонтията, детската дентална медицина и деналната травматология.

Моларно-инцизивната хипоминерализация (МИХ) е често срещано орално заболяване по цял свят. Дефинира се като хипоминерализация от системен произход на един до четири постоянни шести зъба, като често се съчетава със засягане и на резците. В зависимост от тежестта си, заболяването може да доведе до усложнения като ускорено изтриване, загуба на емайла, повишен риск от кариес, падане на обтурациите и най-вече сериозна свръхчувствителност, често водеща до значителен дискомфорт. Засегнатите деца трябва да бъдат диагностицирани възможно най-рано и да им бъде предложено лечение, съобразно с тежестта на заболяването.

Кратка кафе пауза.

Курсът има за цел да разгледа различни аспекти, свързани с МИХ, като например етиология, диагностика и класификация на съвременните лечебни възможности.

Съдържание:

Етиология
Честота на разпространение
Диагностика
Клинични симптоми
Справяне със свръхчувствителността
Профилактика
Възстановителни техники
Екстракция

Топъл обяд.

Проблеми и решения при лечението на силно разрушени постоянни молари в детска възраст.

Кратка кафе пауза.

На финал ще имате възможност да донесете снимки и рентгенографии на ваши пациенти, които да обсъдим.

Моларно-инцизивна хипоминерализация
450.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието