Подготовка на пациента за пародонтално лечение и лечение с импланти.
Микрохирургичен подход при GTR.
Хирургичен подход.
Папила запазващо.
Минимално инвазивни техники.
Стратегия при взимане на решения.
Постоперативен режим.
Заключения.

Практическа работа върху модели–различни стратегии при провеждане на GTR.
Материали използвани при провеждането на GTR и GBR – съвременен подход
Костно–заместващи материали.
Бариерни мембрани.
Емайлови матриксни деривати.
Плазма богата на растежни фактори(PRP, PDGF, PRF) при GBR.
протоколи за изготвянето, клинично приложение.
Препарати на базата на хиалоуронова киселина.
Оценка на лечението с регенеративен подход.

Практическа работа– Представяне на случаи и изготвяне на лечебен план от участниците в курса.Обсъждане на случаите.

Мениджмънт на меки тъкани около импланти.
Оценка на меките тъкани около дентални импланти.
Разкриване на импланти – оптимизиране на мекотъканните условия.
Видове протоколи при разкриване на импланти съобразени с функционалните и естетични изисквания.

Практическа работа :

Работа на свински глави; различни ламба и шевове при разкриване на дентални импланти.
Дискусия

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Георги Манев
лекар по дентална медицина
Манев Дентал Клиник
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

Подготовка на пациента за пародонтално лечение и лечение с импланти.
Микрохирургичен подход при GTR.
Хирургичен подход.
Папила запазващо.
Минимално инвазивни техники.
Стратегия при взимане на решения.
Постоперативен режим.
Заключения.

Топъл обяд.

Практическа работа върху модели–различни стратегии при провеждане на GTR.
Материали използвани при провеждането на GTR и GBR – съвременен подход
Костно–заместващи материали.
Бариерни мембрани.
Емайлови матриксни деривати.
Плазма богата на растежни фактори(PRP, PDGF, PRF) при GBR.
протоколи за изготвянето, клинично приложение.
Препарати на базата на хиалуронова киселина.
Оценка на лечението с регенеративен подход.

Представяне на случаи и изготвяне на лечебен план от участниците в курса. Обсъждане на случаите.

Мениджмънт на меки тъкани около импланти.
Оценка на меките тъкани около дентални импланти.
Разкриване на импланти – оптимизиране на мекотъканните условия.
Видове протоколи при разкриване на импланти съобразени с функционалните и естетични изисквания.

Практическа работа :

Работа на свински глави; различни ламба и шевове при разкриване на дентални импланти.
Дискусия.

Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия - III-ти Модул
700.00 лв. без включено ДДС
Практически курс в IV-ри Модула
3,200.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието