Анатомия на пародонтални структури.
Анатомия на периимплантни структури.
Сравнение между пародонтални и периимплантни структури.
Биологична ширина около зъби и около импланти.

Спазване принципите на биологичното пространство при лечение с протетични възстановявания около естествени зъби и около импланти.
Видове гингивален биотип и значението му при избор на протетично лечение около зъби и импланти.

Определяне степента на естетичен риск.
Планиране на протетичната платформа на импланти в зависимост от мекотъканните условия.
Подготовка за микрохирургичен подход
Системи за увеличение и увеличителни очила, микроскопи.
Сравнение между увеличителни очила и микроскопи
Микрохирургичен инструментариум
Шевен материал
Вземане на гингивален автотрансплантат в пълна дебелина, съединителнотъканен автотрансплантат
Анатомия на донорното място
Разрези
Шев на донорното място
Усложнения
Оздравителен процес

Практическа работа:

Упражнение върху кофердам под увеличение.
Упражнение върху патладжан.
Упражнение върху свински глави.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Георги Манев
лекар по дентална медицина
Манев Дентал Клиник
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

Анатомия на пародонтални структури.
Анатомия на периимплантни структури.
Сравнение между пародонтални и периимплантни структури.
Биологична ширина около зъби и около импланти.

Спазване принципите на биологичното пространство при лечение с протетични възстановявания около естествени зъби и около импланти.
Видове гингивален биотип и значението му при избор на протетично лечение около зъби и импланти.

Определяне степента на естетичен риск.
Планиране на протетичната платформа на импланти в зависимост от мекотъканните условия.
Подготовка за микрохирургичен подход
Системи за увеличение и увеличителни очила, микроскопи.
Сравнение между увеличителни очила и микроскопи

Топъл обяд.

Микрохирургичен инструментариум
Шевен материал
Вземане на гингивален автотрансплантат в пълна дебелина, съединителнотъканен автотрансплантат
Анатомия на донорното място
Разрези
Шев на донорното място
Усложнения
Оздравителен процес

Практическа работа:

Упражнение върху кофердам под увеличение.
Упражнение върху патладжан.
Упражнение върху свински глави.
Хирургия на живо, предавана в реално време чрез видеовръзка.

МИКРОХИРУРГИЧЕН ПОДХОД В ПАРОДОНТАЛНАТА ХИРУРГИЯ – ІІ МОДУЛ
700.00 лв. без включено ДДС
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС В IV МОДУЛА
3,200.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието