Индикации/контраиндикации за хирургично лечение.
Класификация на ретенцията на трети молар.
Класификация/мениджмънт на ретенцията на канини.
Етапи на хирургичната интервенция.
Периоперативен мениджмънт-премедикация/медикаментозно лечение.
Антибиотично лечение-терапевтичен/превантивен прием.
Усложнения-превенция и мениджмънт.
Мениджмънт на пациенти с компрометирано общо състояние.
Хирургична рана-оздравителен процес.
Травматична невропатия-превенция/мениджмънт.

 

Практическа част:
Принципи при оформяне дизайна на мекотъканните ламба, дизайн,параметри на ламбата в пълна дебелина.
Типове мукопериостални ламба.
Отпрепариране-принципи.
Шиене-принципи.

 

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Ивайло Пашов
Лекар по дентална медицина
Д-р Ивайло Пашов завършва висшето си образование във факултета по дентална медицина град София през 2015г. През същата година е зачислен като специализант по орална хирургия в Специализирана болница за активно лечение по лицево- челюстна хирургия ( СБАЛ по ЛЧХ)

Индикации/контраиндикации за хирургично лечение.
Класификация на ретенцията на трети молар.
Класификация/мениджмънт на ретенцията на канини.
Етапи на хирургичната интервенция.
Периоперативен мениджмънт-премедикация/медикаментозно лечение.
Антибиотично лечение-терапевтичен/превантивен прием.

Топъл обяд.

Принципи при оформяне дизайна на мекотъканните ламба, дизайн,параметри на ламбата в пълна дебелина.
Типове мукопериостални ламба.

Усложнения-превенция и мениджмънт.
Мениджмънт на пациенти с компрометирано общо състояние.
Хирургична рана-оздравителен процес.
Травматична невропатия-превенция/мениджмънт.

Топъл обяд.

Отпрепариране-принципи.
Щиене-принципи.

МЕНИДЖМЪНТ НА ИМПАКТИРАНИТЕ ЗЪБИ
1,000.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието