Програмата поставя акценти върху базовите принципи на имплантиране в това число:
Обща част- цели и възможности на така нареченото не усложнено имплантиране” и предимствата на субкресталното позициониране на импланта.

Имплантна Макро и Микрогеометрия, приложна анатомия.
Изследване на пациента, радиографски диагностичен минимум и специална част- подбор на пациент на база на изследванията и планирането.

Стерилност и хигиена в имплантологията , инструментариум.
Медикаментозна подготовка и покритие на пациента.
Хирургична техника на “неусложненото имплантиране”- разрези, дизайн на ламбата, адекватна позиция на импланта в светлината на протетично водено планиране, шевове, шевен материал.
Следоперативни грижи. Открито и закрито провеждане на хирургичния етап-условия.
Протетичен протокол на опростената завинтваща се имплантантно носена корона
Предпочитани материали.
Справяне с усложнения по време на хирургичния и протетичен етап.
Поддръжка и проследяване на пациента.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Иван Десимиров
През 2003 г. придобива специалност „Орална хирургия“ в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия към същия факултет.

Програмата поставя акценти върху базовите принципи на имплантиране в това число:
Обща част- цели и възможности на така нареченото не усложнено имплантиране” и предимствата на субкресталното позициониране на импланта.

Имплантна Макро и Микрогеометрия, приложна анатомия.
Изследване на пациента, радиографски диагностичен минимум и специална част- подбор на пациент на база на изследванията и планирането.

Топъл обяд.

Стерилност и хигиена в имплантологията , инструментариум.
Медикаментозна подготовка и покритие на пациента.
Хирургична техника на “неусложненото имплантиране”- разрези, дизайн на ламбата, адекватна позиция на импланта в светлината на протетично водено планиране, шевове, шевен материал.
Следоперативни грижи. Открито и закрито провеждане на хирургичния етап-условия.
Протетичен протокол на опростената завинтваща се имплантантно носена корона
Предпочитани материали.
Справяне с усложнения по време на хирургичния и протетичен етап.
Поддръжка и проследяване на пациента.

КАК СИГУРНО И БЕЗОПАСНО ДА ПОСТАВЯ СВОЯ ПЪРВИ ИМПЛАНТ?
890.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието