9.30 – 13.00 Лекционна част :

Същност на проблема. Причинни фактори за поява на ерозивни и абразивни дефекти. Анализ на качеството на твърдите зъбни тъкани с отношение към създаване на качествена адхезивна връзка.

Aдхезивни системи и видове композиционни материали, използвани при директни и индиректни случаи.

Кофердам и техника за работа с него, като неразделна част от ежедневната клинична практика.

Клинични случаи на единични и множествени ерозивни и абразивни лезии – дискусия и анализ.

14.00 – 17.00 Практическа част

Работа с кофердам.

Подготовка на твърдите зъбни тъкани за възстановяване с Aquacare.

Директно възстановяване с NeoSpectra ST и NeoSpectra ST Effects.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Галя Вълчева

Лекционна част :

Същност на проблема. Причинни фактори за поява на ерозивни и абразивни дефекти. Анализ на качеството на твърдите зъбни тъкани с отношение към създаване на качествена адхезивна връзка.

Aдхезивни системи и видове композиционни материали, използвани при директни и индиректни случаи.

Кофердам и техника за работа с него, като неразделна част от ежедневната клинична практика.

Клинични случаи на единични и множествени ерозивни и абразивни лезии – дискусия и анализ.

Топъл обяд.

Практическа част

Работа с кофердам.

Подготовка на твърдите зъбни тъкани за възстановяване с Aquacare.

Директно възстановяване с NeoSpectra ST и NeoSpectra ST Effects.

ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ АДХЕЗИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕРОЗИВНИ И АБРАЗИВНИ ДЕФЕКТИ
430.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието