7 октомври – събота
09:30 – 10.00 ч.. – Регистрация

10..00 – 13.00 ч
Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента.

  1. Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните. Определяне на костна възраст чрез оценка на степента на развитие на шийните прешлени и избор на оптимално време на лечение в дентофациалната ортопедия. Типове растеж – нормодивергентен, хиподивергентен и хипердивергентен тип.

13.00 – 13.30 – Обяд

13.30 – 18.00 ч

  1. Практическа част – разчертаване на профилна телерентгенография на пациенти на участниците, определяне на костна възраст, тип растеж и интерпретация на данните. Допълване на информацията с анализ на ортопантомография по отношение на наличие на хипододонтии, хиперодонтии, ретинирани зъби и положение на мъдреците.

08 октомври  – неделя
9.00 – 13.00 ч

  1. Биометричен анализ на модели. Разглеждане на случаи с I, II и III зъбен клас и съпоставяне на всички получени данни с информацията от клиничния преглед, анализа на ортопантомография, профилна телерентгенография и на допълнителни параклинични изследвания, ако са били необходими. Изготвяне на лечебен план и избор на апаратура.

13.00 – 13.30 ч Обяд

13.30 – 17.30 ч

  1. Практическа част – биометричен анализ на модели на пациенти на участниците, интерпретация на всички данни и поставяне на точна диагноза , изготвяне на лечебен план и насоки при избора на апаратура.
Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Теодора Йорданова доктор
Ортодонт
Специалист по ортодонтия

Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента.

Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните. Определяне на костна възраст чрез оценка на степента на развитие на шийните прешлени и избор на оптимално време на лечение в дентофациалната ортопедия. Типове растеж – нормодивергентен, хиподивергентен и хипердивергентен тип.

Топъл обяд.

Практическа част – разчертаване на профилна телерентгенография на пациенти на участниците, определяне на костна възраст, тип растеж и интерпретация на данните. Допълване на информацията с анализ на ортопантомография по отношение на наличие на хипододонтии, хиперодонтии, ретинирани зъби и положение на мъдреците.

Биометричен анализ на модели. Разглеждане на случаи с I, II и III зъбен клас и съпоставяне на всички получени данни с информацията от клиничния преглед, анализа на ортопантомография, профилна телерентгенография и на допълнителни параклинични изследвания, ако са били необходими. Изготвяне на лечебен план и избор на апаратура.

Топъл обяд.

Практическа част – биометричен анализ на модели на пациенти на участниците, интерпретация на всички данни и поставяне на точна диагноза , изготвяне на лечебен план и насоки при избора на апаратура.

Диагностични методи в ортодонтията – клинични, рентгенови и биометрични изследвания. Съставяне на лечебен план. Първи модул
1,600.00 лв. без включено ДДС
Практически курс в Три модула
5,400.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието