Първа част от Лекционния ден на 28.04.2023г.
място на лекцията: х-л Хилтън, бул. България 1
Лектор: д-р Стефано Трояни (Швейцария)

Вертикални Зъбно-Челюстни Деформации – Дълбока и Отворена Захапка.

ДЪЛБОКА ЗАХАПКА
Диагноза: разбиране на причините за дълбока захапка. Диференциална диагноза между скелетна и зъбно-алвеоларна форма на дълбока захапка.
Избор на подходяща механика.
Разлика в подходите на лечение при растящи и при възрастни пациенти.
Механика на лечение: интерсептивна – сегментна – техника на правата дъга.
Лечение на дълбока захапка с ортогнатна хирургия.

 ОТВОРЕНА ЗАХАПКА
 Диагноза: оценка на отворената захапка и прогнозиране на растежа.
Интерсептивно лечение.
Леки случаи – ортодонтски вертикален контрол.
Тежки случаи – използване на минивинтове.
Лечение на отворена захапка с ортогнатна хирургия.
Лечение на отворена захапка с алайнери.

Втора част от Лекционния ден на 28.04.2023г.
Лектори: Д-р Теодора Йорданова и Д-р Галин Гаврилов

Ретинирани кучешки зъби. Етиология, диагностика и профилактика. Биомеханика и възможни усложнения в лечението.

Първа част от Практическия курс на 29.04.2023г.
място на курса: Патриция Академи, бул. Сливница 164 А
Лектор: Д-р Стефано Трояни 
Кратка лекция и детайлно описание на всяка една стъпка от практическата работа.
Демонстрация.

Втора част от Практическия курс на 29.04.2023г.
Лектори: Д-р Стефано Трояни ; Д-р Теодора Йорданова доктор ; Д-р Галин Гаврилов

Практическа част: работа върху восъчни типодонти – огъване и активиране на транспалатинална дъга (ТПД); огъване и активиране на кантиливъри при клинични случаи с ретинирани зъби.
Придобиване и усъвършенстване на уменията на клинициста.
Всеки един участник ще има възможността да разиграе реален случай с помощта на предварително подготвени восъчни модели.

 

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
д-р Стефано Трояни
Диплома по дентална медицина от университет „La Sapienza“, Рим - Диплома за специалист по ортодонтия от Кралския Дентален Колеж (Royal Dental College), Орхус, Дания - Защитил  дисертация на тема „Влияние на проклинацията на резците върху развитието на гингивални рецесии“ в Royal Dental College, Орхус,Дания - 2 години следдипломен курс Roth-Williams
Д-р Галин Гаврилов
Д-р Теодора Йорданова доктор
Ортодонт
Специалист по ортодонтия

Диагноза: разбиране на причините за дълбока захапка. Диференциална диагноза между скелетна и зъбно-алвеоларна форма на дълбока захапка.
Избор на подходяща механика.
Разлика в подходите на лечение при растящи и при възрастни пациенти.
Механика на лечение: интерсептивна – сегментна – техника на правата дъга.
Лечение на дълбока захапка с ортогнатна хирургия.

Топъл обяд.

ОТВОРЕНА ЗАХАПКА
 Диагноза: оценка на отворената захапка и прогнозиране на растежа.
Интерсептивно лечение.
Леки случаи – ортодонтски вертикален контрол.
Тежки случаи – използване на минивинтове.
Лечение на отворена захапка с ортогнатна хирургия.
Лечение на отворена захапка с алайнери.

Д-р Теодора Йорданова и Д-р Галин Гаврилов

Ретинирани кучешки зъби. Етиология, диагностика и профилактика. Биомеханика и възможни усложнения в лечението.

Кратка лекция и детайлно описание на всяка една стъпка от практическата работа.

Работа върху типодонти – огъване и активиране на транспалатинална дъга (ТПД).

Топъл обяд.

Огъване и активиране на кантиливъри при клинични случаи с ретинирани зъби.

ВЕРТИКАЛНИ ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИ ДЕФОРМАЦИИ – ДЪЛБОКА И ОТВОРЕНА ЗАХАПКА.
380.00 лв. без включено ДДС
ЛЕКЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
1,600.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието