Теоретична част
Ботулинов токсин – анатомия на зоните в които се прилага в областта на лицето. Видове разреждане според приложението. Прилагане на ботулинов токсин в горната, средната и долната трета на лицето. Лечение на бруксизъм. Гингивална усмивка.

Практична част
Демонстрация на всички зони на модел и индивидуална работа на всички курсисти върху модели.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Ботулинов токсин – анатомия на зоните в които се прилага в областта на лицето. Видове разреждане според приложението. Прилагане на ботулинов токсин в горната, средната и долната трета на лицето. Лечение на бруксизъм. Гингивална усмивка.

Топъл обяд.

Демонстрация на лектора върху жив модел.

Индивидуална работа на всички курсисти върху модели. Всеки участник трябва да си осигури модел върху който ще работи.

Ботулинов токсин - начин на приложение. Лечение на бруксизъм
1,000.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието