05.04.2024
09:30
Биомиметика. Дентална мофология. Възрастови промени при дентин и емайл. Оптични свойства на дентин и емайл. Цвят – определяне и протоколи. Разцветки – фабрични, индивидуални и индивидуализирани. Дентална фотография в ежедневната практика. Рефлективна крос-поляризация. Флуоресценция, опалесценция, транслуценция Наслояване с композити. Протоколи...
Предстоящо
240.00 лв.
Станете опитни в поставянето на кофердам за да създадете работна среда, която е възпроизводима, предвидима и удобна за пациента. Научете множество различни техники и методи за изолиране дори на най-предизвикателните случаи, включително постериорни квадранти, препарации за онлеи, корони и фасети,...
Предстоящо
350.00 лв.
Последни коментари
    Категории
    Event Search