– Цели, които искаме да постигнем чрез цифровизацията. – Как да изградим устойчив план за дигитализация на процесите в клиниката? – Как да съкратим максимално времето и разходите при изпълнение на стратегията? Виртуално присъствие – Уебсайтове – видове, особености при...
Предстоящо
410.00 лв.
Значение на контрола на инфекциите в денталната практика. Балансиране на оптималните резултати и ефективността на разходите. Преглед на основните стратегии.   Стриктно спазване на насоките на CDC, СЗО и местните здравни власти. Редовно актуализиране на насоките за най-добри практики. Идентифициране на...
Предстоящо
БЕЗПЛАТНО лв.
– Цели, които искаме да постигнем чрез цифровизацията. – Как да изградим устойчив план за дигитализация на процесите в клиниката? – Как да съкратим максимално времето и разходите при изпълнение на стратегията? Виртуално присъствие – Уебсайтове – видове, особености при...
Предстоящо
410.00 лв.
Последни коментари
    Категории
    Event Search