30.03.2024
10:00
Курса е насочен към общопрактикуващи стоматолози с инетереси в клиничната ендодонтия 2.Информация за общите принципи на нехирургичното кореново релечение в ежедневната практика на общопрактикуващия стоматолози. Разглеждане релечението от гледна точка на стандарта на грижа и добрата практика. Диагноза, определяне на...
Предстоящо
450.00 лв.
26.04.2024 9:00-9:30  Регистрация 9:30-12:00 Диагноза в клиничната ендодонтия – какво можем да лекуваме? Определяне степента на трудност на лечението – преценка на възможността ни за провеждане на лечение – кога да изпратим към специалист ? Достъп до ендодонтското пространство –...
Предстоящо
1200.00 лв.
01.06.2024
09:30
9.30 – 13.00 Лекционна част : Същност на проблема. Причинни фактори за поява на ерозивни и абразивни дефекти. Анализ на качеството на твърдите зъбни тъкани с отношение към създаване на качествена адхезивна връзка. Aдхезивни системи и видове композиционни материали, използвани...
Предстоящо
430.00 лв.
08.06.2024
10:00
1.Курса е подходящ за общопрактикуващи стоматолози с интерес към машинно инструментиране   2.Основни познания относно етапите на съвременното ендодонтско лечение.Запознаване в детайли със принципите на препариране  на кореновия канал – прохождане  и обследване, създаване на гладък път, предварително разширени и...
Предстоящо
410.00 лв.
Последни коментари
    Категории
    Event Search