Събития

Showing
260.00 лв.
В курса ще бъдат разгледани основните етапи на съвременното ендодонтско лечение – диагноза(пулпна и апикална),видове кавитети за достъп,минимално инвазивна машинна обработка на ендодонтското пространство с минимален брой инструменти-запознаване с протокола на работа с пилите от ново поколение -TruNatomy.Иригация – видове...
Предстоящо
300.00 лв.
Нехирургичното кореново релечение е неразделна част от практиката на всеки стоматолог. В курса ще бъдат разгледани индикациите за релечение, често срещани трудности – премахване на щифтове, откриване на пропусната анатомия, отстраняване на съдържимото от ендодонтското пространство чрез машинни инструменти, преодоляване...
Предстоящо
260.00 лв.
В курса ще бъдат разгледани основните етапи на съвременното ендодонтско лечение – диагноза(пулпна и апикална),видове кавитети за достъп,минимално инвазивна машинна обработка на ендодонтското пространство с минимален брой инструменти-запознаване с протокола на работа с пилите от ново поколение -TruNatomy.Иригация – видове...