Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции.

Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на пръстени. Избор на схема на залепване съобразно лечебния план.

Избор и последователност на ортодонтските дъги.

Основни етапи при лечение с фиксирана техника. Ранно лечение. 2х4.

Приложение на различни допълнителни елементи и аксесоари към фиксираната техника. Миниимпланти.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Позициониране на брекети върху модели

Смяна и лигиране на дъги на типодонти, поставяне на осморки, еластични вериги и др.

Приложение на различни ластици – интер- и интрамаксиларни

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Теодора Йорданова доктор
Ортодонт
Специалист по ортодонтия

Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции.

Позициониране на брекети върху модели

Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на пръстени. Избор на схема на залепване съобразно лечебния план.

Смяна и лигиране на дъги на типодонти, поставяне на осморки, еластични вериги и др. Приложение на различни ластици – интер- и интрамаксиларни.

Фиксирана техника - основни принципи
2,000.00 лв. без включено ДДС
Ортодонтски курс в три модула
Диагностични методи в ортодонтията + Фиксирана Техника - Основни принципи + Лечение на кръстосана оклузия
5,400.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието