1. Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции.
2. Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на пръстени. Избор на схема на залепване съобразно лечебния план.
3. Избор и последователност на ортодонтските дъги.
4. Основни етапи при лечение с фиксирана техника. Ранно лечение. 2х4.
5. Приложение на различни допълнителни елементи и аксесоари към фиксираната техника. Миниимпланти.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
1. Позициониране на брекети върху модели
2. Смяна и лигиране на дъги на типодонти, поставяне на осморки, еластични вериги и др.
3. Приложение на различни ластици – интер- и интрамаксиларни

 

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Теодора Йорданова доктор
Ортодонт
Специалист по ортодонтия

1. Основни видове брекети. Предимства на различните системи, разлики между тях, прескрипции.
2. Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на пръстени. Избор на схема на залепване съобразно лечебния план.
3. Избор и последователност на ортодонтските дъги.

 Позициониране на брекети върху модели
 Смяна и лигиране на дъги на типодонти, поставяне на осморки, еластични вериги и др.

Основни етапи при лечение с фиксирана техника. Ранно лечение. 2х4.
 Приложение на различни допълнителни елементи и аксесоари към фиксираната техника. Миниимпланти.

 Приложение на различни ластици – интер- и интрамаксиларни

ФИКСИРАНА ТЕХНИКА – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ, ПРОТОКОЛ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИ ДЕФОРМАЦИИ
2,000.00 лв. без включено ДДС
Ортодонтски курс в три модула
5,400.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието