ТНЕ PREP – индиректни адхезивни възстановявания

Предимства на индиректните възстановявания, съвременни тенденции в препарацията за изцяло адхезивни керамични и композитни възстановявания, цели на препарацията за индиректни възстановявания, морфологично водена препарация – определящи фактори при препарацията и финалното възстановяване, подготвителни процедури –
репозициониране на апикалната граница, имедиатно запечатване на дентина и предварително изграждане, пълен протокол на препарация – използвани борери и материали.
Практическа част:
демонстрация и практическа работа – препарация за керамичен овърлей на горен и долен молар. Циментиране на овърлей. Работа под микроскоп.

Споделете това Събитие
Д-р Пиер Димитров
Лекар по дентална медицина
Димпломиран лекар по дентална медицина от 2016г. Той е част от екипа на DentaConsult от своята пета година като студент във ФДМ, МУ София. Занимава се специализирано с кореново лечение и възстановителна стоматология, подпомогнати от дентален оперативен микроскоп.

Предимства на индиректните възстановявания, съвременни тенденции в препарацията за изцяло адхезивни керамични и композитни възстановявания, цели на препарацията за индиректни възстановявания, морфологично водена препарация – определящи фактори при препарацията и финалното възстановяване, подготвителни процедури –
репозициониране на апикалната граница, имедиатно запечатване на дентина и предварително изграждане, пълен протокол на препарация – използвани борери и материали.

демонстрация и практическа работа – препарация за керамичен овърлей на горен и долен молар. Циментиране на овърлей. Работа под микроскоп.

ТНЕ PREP – индиректни адхезивни възстановявания
390.00 лв.
Детайли за събитието