I.Съвременни тенденции при провеждане на направлявана костна регенерация

1.Критерии за подбор на материали

2.Различни техники

3.Критичен анализ

4.Практически занятия

II.Поставяне на bone level импланти, едновременно с провеждане на направлявана костна регенерация

1.Стратегия за взимане на решение, при провеждане на направлявана тъканна регенерация, едновременно с поставяне на дентални импланти

2.Грешки и усложнения

3.Практически занятия

III.Увеличаване на хоризонтален и вертикален костен обем, с помощта на автогенни костни блокове

1.Показания и противопоказания при работа с автогенни костни блокове

2.Донорни места и особености при взимането на костни блокове

3.Сравнителен анализ между аугментация с костни блокове и направлявана тъканна регенерация

4.Практически упражнения с пиезохирурги

ІIV.Методи за аугментация на синусния под

1.Аугментация на синусния под с латерален достъп

2.Грешки и усложнения при аугментация на синусния под с латерален достъп

3.Практически упражнения с пиезохирургия

V.Възпалително-деструктивни периимплантни заболявания

1.Дефиниции

2.Разпространение

3.Диагноза

4.Лечение

4.1.Нехирургичен подход

4.2.Хирургичен подход

4.2.1.Резективен подход

4.2.2.Регенеративен подход

5.Практически упражнения

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Георги Манев
лекар по дентална медицина
Манев Дентал Клиник
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

I.Съвременни тенденции при провеждане на направлявана костна регенерация

1.Критерии за подбор на материали

2.Различни техники

3.Критичен анализ

4.Практически занятия

II.Поставяне на bone level импланти, едновременно с провеждане на направлявана костна регенерация

1.Стратегия за взимане на решение, при провеждане на направлявана тъканна регенерация, едновременно с поставяне на дентални импланти

2.Грешки и усложнения

3.Практически занятия

III.Увеличаване на хоризонтален и вертикален костен обем, с помощта на автогенни костни блокове

1.Показания и противопоказания при работа с автогенни костни блокове

2.Донорни места и особености при взимането на костни блокове

3.Сравнителен анализ между аугментация с костни блокове и направлявана тъканна регенерация

Практически упражнения с пиезохирурги

ІIV.Методи за аугментация на синусния под

1.Аугментация на синусния под с латерален достъп

2.Грешки и усложнения при аугментация на синусния под с латерален достъп

3.Практически упражнения с пиезохирургия

V.Възпалително-деструктивни периимплантни заболявания

1.Дефиниции

2.Разпространение

3.Диагноза

4.Лечение

4.1.Нехирургичен подход

4.2.Хирургичен подход

4.2.1.Резективен подход

4.2.2.Регенеративен подход

5.Практически упражнения

Съвременен минимално инвазивен подход при регенерация на тъкани около импланти и лечение на възпалително-деструктивни периимплантни заболявания IV Модул
1,500.00 лв. без включено ДДС
Ламба и шевове в областта на муко-гингивалната хирургия I Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия II Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия III Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Практически курс в 4 модула
2,800.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието