Курсът е изцяло насочен към лекари по дентална медицина, дентални асистенти и студенти. Към този момент през обучението са преминали над 850 специалисти от София, Пловдив, Бургас и Русе.

Обучението е практически насочено и ще обхване спешни състояния е денталната практика.
Курсът включва лекционен и практически модул, водени от лекари, върху следните теми:
Лекционен модул:
• Особености на оказване на първа помощ
• Какво трябва да има в спешния ни шкаф – консумативи, медикаменти.
• Основни принципи при оказване на първата помощ
• Проверка на общото състояние на пострадалия
• Пострадал в безсъзнание – с дихателна и сърдечна дейност
• Колапс – принципи и действия
• Кардиопулмонална ресусцитация – техника, принципи
• AED – основни принципи и работа с автоматичен дефибрилатор.
• Инфаркт / Сърдечен Арест
• Хипотензия, Хипертензия
• Сърдечно съдови заболявания и техните усложнения – приложение на медикаменти
• Алергична реакция / Анафилактичен шок – реакция и приложения на медикаменти
• Малигнена хипертермия
Практически модул:
•Изследване на пострадал
•Техника на обдишване
•Техника на сърдечен масаж
• Техника на дефибрилация, работа с AED
•Техника на осигуряване на проходими дихателни пътища
•Работа с манекен за airway management , приложение на ларингеални маски
•Работа с пулсоксиметри и кислородотерапия
•Практичеки казуси

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Курсът включва лекционен и практически модул, водени от лекари, върху следните теми:
Лекционен модул:
• Особености на оказване на първа помощ
• Какво трябва да има в спешния ни шкаф - консумативи, медикаменти.
• Основни принципи при оказване на първата помощ
• Проверка на общото състояние на пострадалия
• Пострадал в безсъзнание - с дихателна и сърдечна дейност
• Колапс – принципи и действия
• Кардиопулмонална ресусцитация - техника, принципи
• AED - основни принципи и работа с автоматичен дефибрилатор.
• Инфаркт / Сърдечен Арест
• Хипотензия, Хипертензия
• Сърдечно съдови заболявания и техните усложнения - приложение на медикаменти
• Алергична реакция / Анафилактичен шок – реакция и приложения на медикаменти
• Малигнена хипертермия

Практически модул:
•Изследване на пострадал
•Техника на обдишване
•Техника на сърдечен масаж
• Техника на дефибрилация, работа с AED
•Техника на осигуряване на проходими дихателни пътища
•Работа с манекен за airway management , приложение на ларингеални маски
•Работа с пулсоксиметри и кислородотерапия
•Практичеки казуси

Спешни състояния в Денталната практика
240.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието