Лекционна част

Интерпретация на данните от пре-оперативната 2D и 3D диагностика.
Периапикален статус и клинична характеристика на апикалната зона.
Лечебен план и информирано съгласие.
Подготовка на коронарните тъкани за възстановяване и изолация – микроскопски анализ.
Подготовка на радикуларните тъкани за достъп до апикалната зона – микроскопски асистирана ендодонтия.
Протоколи на иригация – как и колко?
Избор на обтурационна техника и силър при случаите на релечение – влияние на периапикалната зона.
Биологични, биомиметични подходи при херматизация в апикалната зона – МТА, биокерамика.
Дефинитивна херметизация на коронарните тъкани.
Проследяване на оздравителния процес – пост-оперативен мониторинг.

Практическа част

Практическата част ще се проведе върху екстрахирани зъби и модели:
Обтуриране на апикалната зона чрез поставяне на апикална бариера и МТА.
Релечение, препариране на кореновите канали с УЗ, Protaper Next и обтуриране с биокерамичен силър.

*Всеки участник да подготви екстрахиран многокоренов зъб ( с ендодонтски кавитет и проходени коренови канали с иструмент #10) и един зъб запълнен с гутаперка.

*Всеки участник ще работи под увеличение – микроскоп или увеличителни очила.

Участниците в курса могат да носят рентгенови снимки на свои пациенти, да се анализират,консултират и  да избират план на лечение.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Периапикален статус и клинична характеристика на апикалната зона. Лечебен план и информирано съгласие. Подготовка на коронарните тъкани за възстановяване и изолация - микроскопски анализ.

Биологични, биомиметични подходи при херматизация в апикалната зона - МТА, биокерамика.
Дефинитивна херметизация на коронарните тъкани.
Проследяване на оздравителния процес - пост-оперативен мониторинг.

Обтуриране на апикалната зона чрез поставяне на апикална бариера и МТА. Релечение, препариране на кореновите канали с УЗ, Protaper Next и обтуриране с биокерамичен силър.

Протоколи в съвременната ендодонтия. Релечение - фактори за успех
410.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието