Проблеми и решения при индиректните възстановявания. Да циментираме или да свържем?

Избор на стратегия за циментиране в зависимост от препарацията и клиничната ситуация.

Видове цименти – предимства и недостатъци. Подлежащи структури. Обработка на препарациите.
Подготовка на конструкциите.

Избор на цимент спрямо материала от който е направено индиректното възстановяване – първи и втори избор. Циментиране и щифтове.

Протокол на циментиране в зависимост от съответния материал. Циментиране на конструкции от различни субстрати.

Поправки. Временно /краткосрочно и дългосрочно/ циментиране. Клинични съвети.

Демонстрация: Циментиране на няколко различни конструкции върху модел.

Споделете това Събитие
Д-р Радослав Аспарухов
Д-р Радослав Аспарухов притежава частна практика в София. Специализирана в естетичното възстановяване от 1999 г. Консултант за GC Europe през последните 15 години.

Видове цименти - предимства и недостатъци. Подлежащи структури. Обработка на препарациите. Подготовка на конструкциите. Избор на цимент спрямо материала от който е направено индиректното възстановяване - първи и втори избор. Циментиране и щифтове. Протокол на циментиране в зависимост от съответния материал. Циментиране на конструкции от различни субстрати.

Поправки. Временно /краткосрочно и дългосрочно/ циментиране. Клинични съвети. Циментиране на няколко различни конструкции върху модел.

Проблеми и решения при индиректните възстановявания. Да циментираме или да свържем?
90.00 лв.
Детайли за събитието