22.10.2022г. Лекции
ЛЕКТОР: ПРОФ. ДАМЯНО ПАСКУАЛИНИ

НЕХИРУРГИЧНО ЕНДОДОНТСКО РЕЛЕЧЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕУСПЕХИТЕ И УСЛОЖНЕНИЯТА

Прогноза и фактори, влияещи на успеха на ендодонтското лечение.
Оценка на случая и подход при взимане на решение за лечение. Томография и дигитално планиране при по-сложни процедури.
Ендодонтски техники за отстраняване на коронарни и интраканални препятствия: възстановителни материали, фибро- и метални щифтове, единични и многокомпонентни лети щифтове, сребърни щифтове, гутаперка, силъри и термафил.
Осигуряване на апикална проходимост и безопасна препарация на кореновите канали.
Мениджмънт на ятрогенни усложнения: прагове, перфорации и счупени инструменти.
Променена апикална анатомия: релечение и запълване на широко отворени апекси.

ХИРУРГИЧНА МИКРОЕНДОДОНТИЯ: ПОКАЗАНИЯ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УСПЕШНИ ТЕХНИКИ СТЪПКА ПО СТЪПКА
Индикации за микрохирургично ендодонтско лечение
Изход от лечението и прогностични фактори. Подбиране на подходящи случаи и взимане на решение за лечение.
Анатомични рискови зони при микрохирургичната ендодонтия. Рентгенологична периапикална патология.
Оборудване и оперативен микроскоп. Микрохирургични ендодонтски техники, биоматериали, инструменти и протокол “стъпка по стъпка”.
Мекотъканен мениджмънт и естетика.
Минимално инвазивен мениджмънт на твърдите тъкани.

23.10.2022г.
Практически курс
ЛЕКТОР: ПРОФ. ДАМЯНО ПАСКУАЛИНИ

9.00 – 13.00  „НЕХИРУРГИЧНО ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕУСПЕХИТЕ И УСЛОЖНЕНИЯТА”

Демонстрация на живо и практически курс:
Ендодонтски техники за отстраняване на коронарни и интраканални препятствия: възстановителни материали, фибро и метални щифтове, единични и многокомпонентни лети щифтове, сребърни щифтове, гутаперка, силъри и термафил.
Мениджмънт на ятрогенни усложнения: прагове, перфорации и счупени инструменти.

14.00 – 18.00  „ХИРУРГИЧНА МИКРОЕНДОДОНТИЯ: ПОКАЗАНИЯ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УСПЕШНИ ТЕХНИКИ СТЪПКА ПО СТЪПКА”
Демонстрация на живо и практически курс на 3D принтирани челюсти с апикални ендодонтски лезии:
Преоперативно планиране на операцията от СТ образи на моделите.
Мекотъканен мениджмънт: дизайн на различни ламба, разрези и ретракция. Репозициониране на ламбото и шевове.
Твърдотъканен мениджмънт: минимално инвазивна остеотомия, идентифициране и резекция на кореновия апекс, проверка на фазата и ултразвукова ретропрепарация. Ретроградно запълване.
МОДЕЛИТЕ ОСТАВАТ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ.

23.10.2022г.
ЦЯЛ ДЕН ЛЕКЦИИ С БЪЛГАРСКИ ЛЕКТОРИ
ТЕМИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКТОРИ НА ЕНДОФОРУМА

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПЛОВДИВ АУЛА „МАГНА”
23 октомври 2022

„КАЛЦИФИЦИРАНИ КОРЕНОВИ КАНАЛИ – СТРАТЕГИИ НА КЛИНИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ИЗБОР НА ЛЕЧЕБЕН ПОДХОД.“ – Доц. А. Гусийска

В ежедневната клинична практика се
налага да решаваме трудни казуси, каквито
са и калцифицираните коренови канали.
Калцификацията води до намаляване на
корено-каналното пространство, което
затруднява локацията и прохождането на
тези канали, дори и с най-малките номера
ендодонтски инструменти. Препарацията
на калцифицираните коренови канали
изисква много повече умения, време и
търпение, отколкото стандартното
ендодонтско лечение. За да се реализира
успешно лечението на такъв канал,
което в някои от клиничните случаи е
предизвикателство, клиницистът трябва
да обедини клиничния си опит и умения с
подходящия инструментариум и техника, и
успешно да завърши лечението.
Лекцията ще акцентира на съвременното
оборудване, успешните техники и
инструментариум за решаването на тези
трудни за клиничната практика случаи.“

„ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ: Lumos“ – Д-р Теди Къртева

„Светлината в денталната фотография
има две лица. Може да използвате
енергията й и да я превърнете в
неизменна част от вашата практика, или
да вземете сърфа, да хванете вълната
и да пречупите клиничния си светоглед
през нея. А защо не и двете?“

„КЛИНИЧНИ ГРЕШКИ ПРИ ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ“ – Д-р Й. Търпоманов

„Спазването на основните ендодонтски
принципи е от основно значение за успеха
на всяко ендодонтско лечение. Известно
е, че денталното лечение при децата има
някои характерни особености, които често
изправят лекуващия пред сложен избор. В
следствие на това могат да бъдат взети
неправилни клинични решения, които да
влошат прогнозата на лекуваните зъби.
Ще бъдат разгледани някои от най-често
допусканите грешки при ендодонтското
лечение на постоянни детски зъби.“

„ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПРИ ВТЪРДЯВАНЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВАТА НА БИОКЕРАМИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ.“ – Проф. Н. Манчорова, ас. Кр. Маркова

„Лекцията е илюстрирана с най-
популярните биокерамични материали
и е обогатена с клинични случаи.
Акцент в нея е разглеждането на
особеностите на оздравителния
процес при апликация на калциево-
силикатните материали – при различни
приложения. Специално внимание е
отделено на качествата на новите
генерации МТА-базирани биокерамики.“

„ХИДРАВЛИЧНА КОНДЕНЗАЦИЯ С БИОКЕРАМИЧНИ ЕНДОДОНТСКИ СИЙЛЪРИ.“ – Доц. В. Стефанова, ас. К. Жеков

„В научната литература все по-често
се открива термина „биокерамичен”.
В сферата на ендодонтията той
се използва като определение за
група материали, основно базирани
на калциево-силикатни цименти,
прилагани в клиничната практика като
ендодонтски сийлъри.
Лекцията ще “осветли” методите
на приложение на биокерамичните
материали в ендодонтията.“

„КОСТНА ПЕРФУЗИЯ ОКОЛО ПЕРИАПИКАЛНИ ПЕРИОДОНТИ, ИЗМЕРЕНА ЧРЕЗ ЛАЗЕР ДОПЛЕР ФЛОУМЕТРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИАПИКАЛНА ХИРУРГИЯ.“ – Проф. Ив. Филипов, ас. Б. Кръстев

„Периапикалният периодонтит (ПAП)
е остро или хронично възпалително
състояние, възникващо около
корена на зъба, характеризиращо
се с разрушаване и резорбция на
перирадикуларната кост.
Лазер доплер флоуметрията (ЛДФ)
е минимално инвазивен метод за
измерване на тъканната – капилярната
и съответно костната перфузия.
Целта на лекцията е да запознае
клиницистите с индикациите за
ендодонтска хирургия и методите за
провеждането й.“

Такса участие : лекции – 290 лв
Такса нехирургичен курс – 500 лв
лекция плюс нехирургичен курс – 590
Такса хирургичен курс – 680 лв
лекция плюс хирургичен курс – 780 лв
ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

ЗА СТУДЕНТИ ВХОД СВОБОДЕН ЗА ЛЕКЦИИТЕ!

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
д-р Йордан Търпоманов
Д-р Йордан Търпоманов завършва “Факултет по дентална медицина ” – гр.София през 2005 година, а от 2007 година е асистент във катедра “Детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина” гр. Пловдив, където придобива същата специалност. Практическите му интереси са свързани с ендодонтското лечение на зъбите и директните възстановявания. Посещава множество лекции и курсове на световно признати имена във възстановителната дентална медицина , ендодонтията, детската дентална медицина и деналната травматология.
Д-р Ангела Гусийска
лекар по дентална медицина/ендодонтия
Доц. д-р Ангела Гусийска завършва дентална медицина във ФДМ–София през 1997 г. През същата година създава собствена клинична практика, насочена в цялостната естетична санация на съзъбието и специализирана в микроскопски асистирана ендодонтия и оперативно зъболечение.

Прогноза и фактори, влияещи на успеха на ендодонтското лечение.
Оценка на случая и подход при взимане на решение за лечение. Томография и дигитално планиране при по-сложни процедури.
Ендодонтски техники за отстраняване на коронарни и интраканални препятствия: възстановителни материали, фибро- и метални щифтове, единични и многокомпонентни лети щифтове, сребърни щифтове, гутаперка, силъри и термафил.
Осигуряване на апикална проходимост и безопасна препарация на кореновите канали.
Мениджмънт на ятрогенни усложнения: прагове, перфорации и счупени инструменти.
Променена апикална анатомия: релечение и запълване на широко отворени апекси.

Индикации за микрохирургично ендодонтско лечение
Изход от лечението и прогностични фактори. Подбиране на подходящи случаи и взимане на решение за лечение.
Анатомични рискови зони при микрохирургичната ендодонтия. Рентгенологична периапикална патология.
Оборудване и оперативен микроскоп. Микрохирургични ендодонтски техники, биоматериали, инструменти и протокол “стъпка по стъпка”.
Мекотъканен мениджмънт и естетика.
Минимално инвазивен мениджмънт на твърдите тъкани.

Демонстрация на живо и практически курс:
Ендодонтски техники за отстраняване на коронарни и интраканални препятствия: възстановителни материали, фибро и метални щифтове, единични и многокомпонентни лети щифтове, сребърни щифтове, гутаперка, силъри и термафил.
Мениджмънт на ятрогенни усложнения: прагове, перфорации и счупени инструменти.

Демонстрация на живо и практически курс на 3D принтирани челюсти с апикални ендодонтски лезии:
Преоперативно планиране на операцията от СТ образи на моделите.
Мекотъканен мениджмънт: дизайн на различни ламба, разрези и ретракция. Репозициониране на ламбото и шевове.
Твърдотъканен мениджмънт: минимално инвазивна остеотомия, идентифициране и резекция на кореновия апекс, проверка на фазата и ултразвукова ретропрепарация. Ретроградно запълване.
МОДЕЛИТЕ ОСТАВАТ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ.

Нехирургичен курс
500.00 лв. без включено ДДС
Лекция плюс Нехирургичен курс
590.00 лв. без включено ДДС
Хирургичен курс
680.00 лв. без включено ДДС
Лекция плюс Хирургичен курс
780.00 лв. без включено ДДС
Всички лекции
290.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието