1. ИСМО – Същност
  2. Лични предпазни средства /ЛПС/
  3. Хигиена на ръцете – състав, АДВ, елементи, стъпки, измиване, дезинфекция
  4. Биофилм и деконтаминация – причини и превенция
  5. Дезинфекция на повърхности – големи площи, най-често докосвани
  6. Дезинфекция на инструменти – стъпки
  7. Мануална дезинфекция на инструменти
  8. Автоматична обработка на инструменти
  9. Разлика във време, стойност и качество между мануална и автоматична обработка
  10. Стерилизацията като процес и неговата важност
  11. Честота на използване на индикатори
  12. Престерилизация на изделия за еднократна употреба
  13. Опасни отпадъци
  14. Правила за безопасна работа

УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Оставете коментар

Детайли за събитието