Основи на CBCT /Конично-лъчев компютърен томограф/

Курсът запознава с технологията на CBCT, предимствата и ограниченията на образите получени чрез нея. Разглежда се анатомията на лицево – челюстната област и основните видове патологични находки в светлината на CBCT.
В практическия сегмент на курса участниците ще имат възможност да затвърдят знанията от теоретичното изложение и развият умения за работа със CBCT софтуера. Индивидуализиран контрол на приложението на работния протокол за интерпретиране на CBCT образите.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Курсът запознава с технологията на CBCT, предимствата и ограниченията на образите получени чрез нея. Разглежда се анатомията на лицево - челюстната област и основните видове патологични находки в светлината на CBCT.

В практическия сегмент на курса участниците ще имат възможност да затвърдят знанията от теоретичното изложение и развият умения за работа със CBCT софтуера. Индивидуализиран контрол на приложението на работния протокол за интерпретиране на CBCT образите.

Основи на CBCT /Конично-лъчев компютърен томограф/
490.00 лв.
Оставете коментар

Детайли за събитието