Минимално инвазивна ендодонтия

В курса ще бъдат разгледани основните етапи на съвременното ендодонтско лечение – диагноза(пулпна и апикална),видове кавитети за достъп,минимално инвазивна машинна обработка на ендодонтското пространство с минимален брой инструменти-запознаване с протокола на работа с пилите от ново поколение -TruNatomy.Иригация – видове разтвори.3D обтуриране чрез директно инжектиране на пластифицирана гутаперка (Squirting техника)-етапи и инструментариум.

Практическа работа върху модели и екстрахирани зъби.

Споделете това Събитие
Д-р Емил Сариев
лекар по дентална медицина
Д-р Сариев развива своя практика насочена към микроскопски подпомогната ендодонтия

В курса ще бъдат разгледани основните етапи на съвременното ендодонтско лечение - диагноза(пулпна и апикална),видове кавитети за достъп,минимално инвазивна машинна обработка на ендодонтското пространство с минимален брой инструменти-запознаване с протокола на работа с пилите от ново поколение -TruNatomy.

3D обтуриране чрез директно инжектиране на пластифицирана гутаперка (Squirting техника)-етапи и инструментариум. Практическа работа върху модели и екстрахирани зъби.

Минимално инвазивна ендодонтия
260.00 лв.
Детайли за събитието