Подготовка на пациента за пародонтално лечение и лечение с импланти.

Микрохирургичен подход при GTR

 Хирургичен подход

 Папила запазващо

 Минимално инвазивни техник

 Стратегия при взимане на решения

 Постоперативен режим

 Заключения

Практическа работа върху моделиразлични стратегии при провеждане на GTR.

 Материали използвани при провеждането на GTR и GBRсъвременен подход

 Костнозаместващи материали

 Бариерни мембрани

 Емайлови матриксни деривати

 Плазма богата на растежни фактори(PRP, PDGF, PRF) при GBR

протоколи за изготвянето

клинично приложение

 Препарати на базата на хиалоуронова киселина.

 Оценка на лечението с регенеративен подход.

Практическа работаПредставяне на случаи и изготвяне на лечебен план от участниците в курса.Обсъждане на случаите.

 Мениджмънт на меки тъкани около импланти

 Оценка на меките тъкани около дентални

импланти.
Разкриване на импланти – оптимизиране на мекотъканните условия.

Видове протоколи при разкриване на импланти съобразени с функционалните и естетични изисквания.

Практическа работа :

  • работа на свински глави;
  • различни ламба и шевове при разкриване на дентални импланти.

 Дискусия

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Георги Манев
лекар по дентална медицина
Манев Дентал Клиник
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

Подготовка на пациента за пародонтално лечение и лечение с импланти.

Микрохирургичен подход при GTR

 Хирургичен подход

 Папила запазващо

 Минимално инвазивни техник

 Стратегия при взимане на решения

 Постоперативен режим

 Заключения

Практическа работа върху модели-различни стратегии при провеждане на GTR.

 Материали използвани при провеждането на GTR и GBR - съвременен подход

 Костно-заместващи материали

 Бариерни мембрани

 Емайлови матриксни деривати

 Плазма богата на растежни фактори(PRP, PDGF, PRF) при GBR

- протоколи за изготвянето

- клинично приложение

 Препарати на базата на хиалоуронова киселина.

 Оценка на лечението с регенеративен подход.

Практическа работа- Представяне на случаи и изготвяне на лечебен план от участниците в курса.Обсъждане на случаите.

 Мениджмънт на меки тъкани около импланти

 Оценка на меките тъкани около дентални

импланти.
Разкриване на импланти – оптимизиране на мекотъканните условия.

Видове протоколи при разкриване на импланти съобразени с функционалните и естетични изисквания.

Практическа работа :

  • работа на свински глави;
  • различни ламба и шевове при разкриване на дентални импланти.

 Дискусия

Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия III Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Ламба и шевове в областта на муко-гингивалната хирургия I Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия II Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Съвременен минимално инвазивен подход при регенерация на тъкани около импланти и лечение на възпалително-деструктивни периимплантни заболявания IV Модул
1,500.00 лв. без включено ДДС
Практически курс в 4 модула
2,800.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието