Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия

Анатомия

Анатомия на пародонтални структури
Анатомия на периимплантни структури

Сравнение между пародонтални и периимплантни структури.

 Биологична ширина

 около зъби

 около импланти

 Спазване принципите на биологичното пространство при лечение с протетични възстановявания около естествени зъби и около импланти.

 Видове гингивален биотип и значението му при избор на протетично лечение около зъби и импланти.

Практическа работа:

Определяне степента на естетичен риск.

Планиране на протетичната платформа на импланти в зависимост от мекотъканните условия.

 Подготовка за микрохирургичен подход

 Системи за увеличение

увеличителни очила

микроскопи

Сравнение между увеличителни очила и микроскопи

 Микрохирургичен инструментариум

 Шевен материал

Вземане на гингивален автотрансплантат в пълна дебелина, съединителнотъканен автотрансплантат

Анатомия на донорното място

Разрези

Шев на донорното място

Усложнения

 Оздравителен процес

Практическа работа

Упражнение върху кофердам под увеличение

Упражнение върху патладжан

Упражнение върху свински глави

Хирургия на живо, предавана в реално време чрез видеовръзка

Дискусия

Споделете това Събитие
Д-р Георги Манев
лекар по дентална медицина
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

Анатомия

Анатомия на пародонтални структури
Анатомия на периимплантни структури

Сравнение между пародонтални и периимплантни структури.

 Биологична ширина

 около зъби

 около импланти

 Спазване принципите на биологичното пространство при лечение с протетични възстановявания около естествени зъби и около импланти.

Упражнение върху кофердам под увеличение

Упражнение върху патладжан

Упражнение върху свински глави

Хирургия на живо, предавана в реално време чрез видеовръзка

Дискусия

Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия
600.00 лв.
Детайли за събитието