Теоритична част

Индикации/контраиндикации за хирургично лечение.

Класификация на ретенцията на трети молар.

Класификация/мениджмънт на ретенцията на канини.

Етапи на хирургичната интервенция.

Периоперативен мениджмънт-премедикация/медикаментозно лечение.

Антибиотично лечение-терапевтичен/превантивен прием.

Усложнения-превенция и мениджмънт.

Мениджмънт на пациенти с компрометирано общо състояние.

Хирургична рана-оздравителен процес.

Травматична невропатия-превенция/мениджмънт.

 

Практическа част

Принципи при оформяне дизайна на мекотъканните ламба

Дизайн,параметри на ламбата в пълна дебелина

Типове мукопериостални ламба

Отпрепариране-принципи

Шиене-принципи

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Ивайло Пашов
Лекар по дентална медицина
Д-р Ивайло Пашов завършва висшето си образование във факултета по дентална медицина град София през 2015г. През същата година е зачислен като специализант по орална хирургия в Специализирана болница за активно лечение по лицево- челюстна хирургия ( СБАЛ по ЛЧХ)
Мениджмънт на импактираните зъби.Съвременни концепции при екстракцията им
1,000.00 лв. без включено ДДС
Детайли за събитието