Оздравителни процеси след хирургично лечение

фактори от които зависи оздравителния процес

механизми на оздравителния процес

регенеративен потенциал на тъканите

растежни фактори

модулиране на оздравителния процес средства

видове оздравителен процес

2. Шевен материал обзор

критерии за подбор на:

избор на игла: технологични и търговски характеристики

избор на конец: технологични и търговски характеристики

3. Видове инструменти подбор и подготовка за микрохирургична техника.Критерии за подбор на инструменти.

подбор на пинцети

подбор на ножици

подбор на иглодържатели

4. Основни възли при хирургичните шевове

5. Основни макрохирургични шевове

6. Видове ламба в мукогингивалната хирургия

критерии при оформянето на ламбо

основни принципи при оформянето на ламбо

7. Основни грешки и усложнения при работа с меки тъкани.

Практическа работа:

Различни шевове на моделимакрохирургична техника

Практически упражнения върху свински глави оформяне на ламба в пълна дебелина, частична дебелина, шевове с различен шевен материал.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Георги Манев
лекар по дентална медицина
Манев Дентал Клиник
Специалист в бластта на оралната хирургия, имплантологията и пародонтология.

Оздравителни процеси след хирургично лечение

- фактори от които зависи оздравителния процес

- механизми на оздравителния процес

- регенеративен потенциал на тъканите

- растежни фактори

- модулиране на оздравителния процес - средства

- видове оздравителен процес

2. Шевен материал - обзор

-критерии за подбор на:

- избор на игла: технологични и търговски характеристики

- избор на конец: технологични и търговски характеристики

3. Видове инструменти - подбор и подготовка за микро-хирургична техника.Критерии за подбор на инструменти.

- подбор на пинцети

- подбор на ножици

- подбор на иглодържатели

4. Основни възли при хирургичните шевове

5. Основни макрохирургични шевове

6. Видове ламба в мукогингивалната хирургия

- критерии при оформянето на ламбо

- основни принципи при оформянето на ламбо

7. Основни грешки и усложнения при работа с меки тъкани.

Практическа работа:

Различни шевове на модели-макрохирургична техника

Практически упражнения върху свински глави - оформяне на ламба в пълна дебелина, частична дебелина, шевове с различен шевен материал.

Ламба и шевове в областта на мукогингивалната хирургия
600.00 лв. без включено ДДС
Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия II Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Микрохирургичен подход в пародонталната хирургия III Модул
600.00 лв. без включено ДДС
Съвременен минимално инвазивен подход при регенерация на тъкани около импланти и лечение на възпалително-деструктивни периимплантни заболявания IV Модул
1,500.00 лв. без включено ДДС
Практически курс в 4 модула
2,800.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието